FAKT: Larja e duarve me dezinfektues alkoolik nuk shkakton sëmundje kronike

flaer

 

FAKT: Duart e pastra shpëtojnë jetë

flaer

 

FAKT: Mbajtja e dorashkave nuk zëvendëson larjen e duarveflaer

 

 LINK nëpërmjet të cilit mund të qaseni në kursin “Masat standarde të kujdesit: higjiena e duarve”.

Shqip https://openwho.org/courses/IPC-HH-sq