Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 01-07.02.2021

Janë testuar gjithsej 14.398 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e pranisë së virusit SARS-CoV-2.  Krahasuar me javën që shkoi është shënuar një rritje prej 4,8%.

Pozitive janë 2.120 raste, nga 34 qytete, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 28,0%. Numri më i madh i rasteve të reja janë regjistruar në Shkup (n=1.011; 47,7%), si dhe incidencë javore–163,7/100.000. Incdencë më e lartë javore është regjistruar në Demir Kapija- 415,7/100.000 banorë  (Tabela 1, Кartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19, 01-07.02.2021,RMV

мапа 01-07.02.2021

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet (n=568, 26,8%). Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga 30-39 (n=422; 19,9%),50-59 (n=381; 18,0%), 40-49 (n=358; 16,9%) dhe 20-29 (n=257; 12,1%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=40; 1,9%) dhe 10-19 vjet (n=94; 4,4%).

Sipas gjinisë 1.052 (49,6%) femra dhe 1.068 (50,4%) meshkuj.

 

Pas dy testeve negative, ose sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 3.322 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak, që është 11,6%  më shumë se javën e kaluar.

Janë raportuar 66 raste të vdekjes nga 21 qytete, për 3,1% më shumë se javën e kaluar. Sa i përket moshës, 58 persona kanë qenë në moshë mbi  60 vjet, 5 në moshë nga 50-59 vjet, ndërsa nga një rast në moshë nga 40-49, 30-39 dhe 20-29 vjet.

Gjatë javës së kaluar (01-07.02.2021), pranë ISHP janë raportuar 649 materiale të sekuencionuara për prani të llojit britanik të SARS-CoV-2 nga 3 laboratorë (ISHP, ZHAN MITREV dhe ASHAM). Nga këto, 56 kanë rezultuar pozitive për prani të llojit të ri të SARS-CoV-2, në 8 qytete, me numër më të madh tëregjistruar në Ohër (n=25), Prilep (n=10) dhe Kavadar (n=4).

Sipas analizave të ASHAM, gjatë periudhës së fundit janë detektuar një numër më i madh i variacioneve të cilat më parë nuk kanë qenë të pranishme në vendin tonë, që mund të jetë tregues për një importim të vazhdueshëm të rasteve të reja me COVID 19 nga vendet e tjera.

 


GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 07.02.2021, janë regjistruar gjithsej 94.871 raste me COVID-19 (I=4.585,0/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup,Kumanovë,Tetovë, Prilep, Gostivar, Manastir, Veles dhe Shtip, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Prilep, Ohër dhe Krushevë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Krushevë dhe Strugë (Tabela 1).

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 07.02.2021

tabela 1 nova

Në gjysmën e vendit vihet re rritje e numrit të sëmurëve, në Kavadar, Sveti Nikole, Gjevgjeli dhe Dellçevë ka rritje më të madhe të numrit  të rasteve të reja. (Таbela 1)

Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Shkup me 6.712,6  në 100 000 banorë, në Shtip (6.696,0/100.000), Кavadar (6.439,1/100.000), Demir Kapija  (5.478,1/100.000), Sveti Nikole (5.314,0/100.000) dhe Ohër (5.227,3/100.000), përderisa incidencë më e vogël  2.205,9 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Makedonski Brod (Tabela 1, Kartogrami 2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

 mapa do 07.02.2021

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 48.310 meshkuj dhe 46.561 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 4.660,8/100.000, ndërsa tek femrat 4.508,9/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 45,5 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 22.431(23,6%) , I=5.852,2/100.000,  ndërsa incidencë më e lartë –6.247,0/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=17.370) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 822,2 dhe 1.617,0 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar ku janë raportuar 1.882 dhe 4.046 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=94.871)

graf 1 nov

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=1.406) është regjistruar në 17.11.2020.

Nga java e 9 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 47 (n=7.480) (Grafiku2). Pas javës së 53 ka përsëri rritje të numrit të rasteve të reja.

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, deri më 07.02.2021 (n=94.871)

graf 2 nov

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, ISMF Kozle,  Qendrat e COVID pranë Klinikave universitare të dermatovenerologjisë, neurologjisë, gastrohenteropatologjisë dhe nefrologjisë, Institutit për sëmundjet e mushkërive dhe TBC, Spitalet klinik në Shtip, Tetovë dhe Manastir, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Ohër, Gostivar, Strugë, Strumicë, Veles, Koçan, Kavadar, Kërçovë, Dibër dhe Gjevgjeli, KU e gjinekologjisë dhe obstetrikës, Klinika Axhibadem Sistina), për momentin ka 603 persona (6,7% më shumë  se javën e kaluar) të hospitalizur, nga të cilët 185 janë në terapi me oksigjen dhe 2 ventilim mekanik invaziv.

Të dhënat në vazhdim u referohen të dhënave deri më 17.01.2021.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (68,8%), plogështi (40,1%), kollë (40,8%), humbje e ndjesisë për aromë dhe/ose shije (27,0%), dhimbje të kokës (21,9%), dhimbje të muskujve (18,1%), dhimbje të fytit (14,1%) dhe vështirësi në frymëmarrje (9,8%).

Tek 17.126 ose 23,7% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

412 (1,8 %) raste janë gra shtatzëna, nga të cilat 58 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 119 kanë qenë pa simptoma.

3.439 (4,8%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Tek 22.444(31,0%) e rasteve janë regjistruar komorbiditete, 15.323 sëmundje kardiovaskulare, 5.842 diabet, 2.843 me sëmundje të mushkërive dhe 3.986 me sëmundje të tjera kronike. Tek 4.800(63,3%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

1.029 (1,4%) janë raste të importuara, 11 janë detektuar në pikat hyrëse-dalëse. 23.054 (32,0%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Janë regjistruar 2.946 raste të vdekjes (Lt = 3,1%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  30.11.2020 (n=40), ndërsa sipas javëve në javën e 48 (n=218) (Grafiku3). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=2.328) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë –607,4/100.000. Janë regjistruar 1.848 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 1.098 raste të vdekjes tek femrat.

2.144(82,6%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=1.684), diabet (n=755) dhe sëmundje të mushkërive (n=332).

Janë regjistruar edhe 24 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 3  gra shtatzëna.

175(6,0%)  persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 2.771 (94,0%) në spital.

Grafiku 4. Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, deri më 07.02.2021 (n=2.946)

graf 3 nov

Nga 25.01.2020-07.02.2021 janë kryer gjithsej 471.417 testime nga të cilat 94.871 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 227.829  teste në 1.000 000 banorë.

Tabela 2.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=471.417)*

**9 persona janë konfirmuar jashtë shtetit

tab 2 nova

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 6.486 (6,8%) janë raste aktive 85.439 (90,1%) persona janë të shëruar të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose sipas algoritmit të ri (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 5.410 (6,3%)  kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 80.029 (93,7%) në trajtim shtëpiak.

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut  (94.871)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 3215 37321 924 41460
Kumanovë 257 4826 192 5275
Tetovë 252 4736 210 5198
Prilep 151 4254 239 4644
Gostivar 144 3351 166 3661
Shtip 82 3358 87 3527
Manastir 122 2997 150 3269
Veles 217 2863 105 3185
Ohër 381 2429 123 2933
Kavadar 336 2377 58 2771
Strumicë 162 2304 112 2578
Strugë 170 1960 149 2279
Koçan 49 1657 43 1749
Kërçovë 90 1585 61 1736
Sveti Nikole 23 1052 15 1090
Gjevgjeli 100 916 23 1039
Negotinë 62 912 19 993
Dibër 77 663 35 775
Prespë 71 665 20 756
KrivaPallankë 35 671 33 739
Radovish 47 647 36 730
Dellçevë 193 446 26 665
Berovë 29 556 21 606
Probishtip 26 475 14 515
Vinicë 28 459 12 499
Vallandovë 9 314 7 330
Demir Hisar 10 236 6 252
Makedonski Brod 10 227 10 247
Kratovë 24 203 11 238
Bogdanci 8 212 6 226
Demir Kapija 47 174 3 224
Krushevë 36 165 19 220
Makedonska Kamenica 9 179 4 192
Pehçevë 7 171 5 183
Dojran 7 78 2 87
Grand Total 6.486 85.439 2.946 94.871

Grafiku 5. Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm deri më 07.02.2021(n=94.871)

graf 5 nov

 

 

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19 dhe një rrezik të lartë.

 

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 • Republika e Maqedonisë së Veriut në fazën 4 (Përhapje e gjerë).

 

 

Masa të rekomanduara nga OBSH-ja për parandalim dhe kontroll

Krahas masave për gatishmëri gjatë rasteve të emergjencës, masave individuale të kujdesit , OBSH-ja rekomandon masa për shqyrtim nga organet kompetente që gjithashtu duhen marrë parasysh sa i përket efekteve që këto masa mund t’i kenë ndaj mirëqenies së përgjithshme dhe të individëve.

 • Mbyllja e aktiviteteve joqenësore dhe puna nga shtëpia, sa më shumë të jetë e mundur.
 • Individët duhet të zbatojnë higjienën e duarve, të përdorin shami gjatë kollitjes, të qëndrojnë në shtëpi nëse nuk ndjehen mirë, të mbajnë maskë, të ruajnë distancën fizike dhe të evitojnë mjediset e mbyllura, vendet ku janë grumbulluar më shumë njerëz dhe kontaktet e afërta.
 • Të shqyrtohen kufizimet e mësimit me prezencë fizike në universitete dhe të promovohet mësimi në distancë.
 • Shërbimet për përkujdesjen e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme duhet të mbahen hapur duke i zbatuar masat përkatëse të sigurisë, nëse një gjë të tillë e lejon situata epidemiologjike lokale.
 • Vlerësim i veçantë për mbajtjen e eventeve sportive dhe eventeve të ngjashme, p.sh. pa publik. Tubimet tjera masive duhet të ndërpriten, si dehe të zvogëlohet edhe numri i pjesëmarrësve në tubimet shoqërore.

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

 

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 07.02.2021

 • Numri i rasteve të konfirmuara në botë139.771(3.686.110 në 7 ditët e fundit,13% më pak se javën e kaluar)
 • Numri i rasteve të vdekjes në botë – 2.211.762(96.364në 7 ditët e fundit, 1% më pak se javën e kaluar)

 

 • Rajoni i OBSH-së Аmerika
  • Raste të konfirmuara –45.345.051(1.888.070në 7 ditët e fundit, 11% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 1.047.171(47.277 në 7 ditët e fundit,4% më shumë se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 34.276.814(1.255.352 në 7 ditët e fundit, 18% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 745.590(36.674 në 7 ditët e fundit, 8% më pak se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 12.856.723(200.219 në 7 ditët e fundit, 3% më shumë se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 197.707(3.258 në 7 ditët e fundit, njësoj si javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 5.669.940(161.943në 7 ditët e fundit, 5% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 134.189(3.272 në 7 ditët e fundit, 9% më shumë se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara –2.570.474(108.391në 7 ditët e fundit, 27% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes –62.504(4.602 në 7 ditët e fundit, 8% më pak se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 1.420.024(72.135 në 7 ditët e fundit, 11% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 24.588(1.281 në 7 ditët e fundit, 21% më shumë se javën e kaluar)

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka pasur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 09.02.2021

 

Sektori i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik