Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 03-09.08.2020

Janë testuar gjithsej 9.543 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 816, nga 26 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=256; 31,4%), Shtip (n=92; 11,3%) dhe Gostivar (n=85; 10,4%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së,  03-09.08.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 256 11
Shtip 92 3
Gostivar 85 3
Kumanovë 73 4
Kavadar 52  
Tetovë 34 1
Kërçovë 28  
Ohër 24 1
Manastir 23  
Strugë 21 1
Makedonski Brod 17 1
Sveti Nikole 16  
Dibër 13  
Veles 13  
Prilep 12  
Vinicë 11  
Demir Hisar 10  
Probishtip 8  
Koçan 7  
Radovish 7  
Negotinë 5  
Strumicë 4  
Kriva Pallankë 2  
Vallandovë 1  
Bogdanci 1  
Gjevgjeli 1  
Gjithsej 816 25

 

 

Sipas të dhënave të përpunuara, raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet me 211 (25,9%)  raste pozitive, pastaj tek nga 30-39 (n=150; 18,4%), 40-49 (n=146; 17,9%) dhe 50-59 (n=140; 17,2%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=13; 1,6%) dhe 10-19 vjet (n=33; 4,0%).

Sa  i përket gjinisë,  398 (48,8%) janë femra dhe 418 (51,2%)  meshkuj.

Në spital janë shtruar 78 (13,6%) pacientë të rinj. Tek 196 (34,3%) persona është vërtetuar komorbiditet.

199 (34,8%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa 8  persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 1.038 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 25 raste të vdekjes, nga 8 qytete. Numri më i madh i të vdekurve janë persona në moshë mbi 60 vjet (n=17; 56,0%). 21 kanë qenë të shtruar në spital ndërsa 4 prej tyre kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake. Komorbiditete janë regjistruar tek 19 persona.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 02.08.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 11.942 raste me  COVID-19 (I=574,8/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 32 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Tetovë, Kumanovë dhe Shkup. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 11.942 574,8 528 25,4 4,4%
Shkup 5.165 836,2 217 35,1 4,2%
Kumanovë 1.163 815,1 57 39,9 4,9%
Tetovë 1.091 546,1 74 37,0 6,8%
Shtip 965 1832,1 18 34,2 1,9%
Gostivar 572 477,6 28 23,4 4,9%
Strugë 479 706,0 45 66,3 9,4%
Prilep 345 361,9 24 25,2 7,0%
Ohër 299 532,9 9 16,0 3,0%
Sveti Nikole 244 1189,5 0 0,0 0,0%
Veles 238 359,2 13 19,6 5,5%
Dibër 219 789,0 7 25,2 3,2%
Kërçovë 203 355,2 9 15,7 4,4%
Manastir 166 162,9 6 5,9 3,6%
Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7%
Kavadar 126 292,8 1 2,3 0,8%
Koçan 112 233,5 4 8,3 3,6%
Probishtip 63 411,7 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 52 464,4 2 17,9 3,8%
Demir Hisar 44 525,2 1 11,9 2,3%
Strumicë 41 43,3 3 3,2 7,3%
Radovish 36 110,4 1 3,1 2,8%
Vinicë 33 169,9 0 0,0 0,0%
Negotinë* 32 136,4 1 4,3 3,1%
Kriva Pallankë 27 112,9 0 0,0 0,0%
Gjevgjeli** 25 72,7 0 0,0 0,0%
Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5%
Kratovë 14 146,3 0 0,0 0,0%
Berovë 8 61,5 1 7,7 12,5%
Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0%
Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0%
Dellçevë*** 5 20,8 1 4,2 20,0%

*10 persona janë nga Demir Kapija  **7 persona janë nga Dojrani, 3 nga Bogdanci ***4  nga Makedonska Kamenica

Incidencë më  lartë kumulative në 100.000 banorë është regjistruar në Shtip (1.832,1/100.000), Sveti Nikole me 1.189,5 në 100.000 banorë, Prespë (892,9/100.000), Shkup (836,2/100.000), Kumanovë (815,1/100.000), Dibër (789,0/100.000), Strugë (706,0/100.000), Tetovë (546,1/100.000), Ohër (532,9/100.000) dhe Demir Hisar (525,2/100.000), ndërsa incidencë me mbi 250 të sëmurë në 100.000 banorë është regjistruar në Gostivar, Makedonski Brod, Probishtip, Prilep, Veles, Kërçovë dhe Kavadar (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

11.8

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 5.966 meshkuj dhe 5.976 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 575,6/100.000, ndërsa tek femrat 578,7/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 97 vjet (mediana – 44,7 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 2.670 (22,4%) I= 696,6/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 823,6/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=2.290) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 191,4 dhe 206,6 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 438 dhe 517 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës, (n=11.942)

11.8.1

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=11.942)

11.8.2

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.075) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=11.942)

11.8.3

20,3% (n=2.374) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  331 persona të hospitalizur, nga të cilët 88 janë në terapi me oksigjen dhe 10 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (64,3%), kollë (39,8%), plogështi (41,2%), dhimbje në fyt (14,8%), dhimbje të kokës (14,7%), ethe (12,3%) dhe vështirësi në frymëmarrje (11,1%), humbje e ndjesisë për shije dhe/ose aromë (10,3%).

Tek 23.102 ose 26,0%  e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

107 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 27 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes.

Tek 3.545 (30,4%)  janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=2.459), diabet (n=996) dhe sëmundje të mushkërive (n=501) dhe 646 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.339 (58,6%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

736 (6,3%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 528 raste të vdekjes (Lt = 4,4%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=386) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 100,7/100.000 banorë. Janë regjistruar 335 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 193 raste të vdekjes tek femrat.

кај 425 (80,5%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=322), diabet (n=149) dhe me sëmundje të mushkërive (n=76).

Janë regjistruar edhe 4 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 2  gra shtatzëna.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020  (n=528)

11.8.4

238 (2,0%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 08.08.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 5.248 (45,0%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 106047 materiale,  115.590 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 55.863 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=115.590)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 115.590 11.942 4.982 24 110.608 11.918
ISHP Virusologjia 56.730 6.728 3.226 22 53.504 6.706
QSHP Shkup 1.501 185 0 0 1.501 185
Avicena 8.299 908 0 0 8.299 908
Biotek 9.436 509 0 0 9.436 509
Klinika Zhan Mitrev 15.499 1.128 0 0 15.499 1.128
Sistina 10.516 595 0 0 10.516 595
LAOR 124 25 0 0 124 25
ASHAM 9.541 1.414 1.756 2 7.785 1.412
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 339 7 0 0 339 7
QSHP Manastir 1.938 288 0 0 1.938 288
KSIGJF 534 55 0 0 534 55
KGJA 372 13 0 0 372 13

*6 persona janë konfirmuar jashtë vendit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 3.268 (27,4%) janë raste aktive, 8.146 (68,2%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 1.328 (16,3%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 6.818 (83,7%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=11.942)

11.8.5

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=11.942)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 1149 3800 217 5166
Kumanovë 263 843 57 1163
Tetovë 170 847 74 1091
Shtip 319 628 18 965
Gostivar 307 237 28 572
Strugë 145 289 45 479
Prilep 41 280 24 345
Ohër 73 217 9 299
Sveti Nikole 102 141 243
Veles 27 198 13 238
Dibër 128 84 7 219
Kërçovë 122 72 9 203
Manastir 73 87 6 166
Prespë 12 130 4 146
Kavadar 104 21 1 126
Koçan 23 85 4 112
Probishtip 18 45 63
Makedonski Brod 40 10 2 52
Demir Hisar 30 13 1 44
Strumicë 25 13 3 41
Radovish 12 23 1 36
Vinicë 29 4 33
Kriva Pallankë 13 14 27
Negotinë 12 9 1 22
Krushevë 5 9 2 16
Kratovë 4 10 14
Gjevgjeli 5 9 14
Demir Kapi 10 10
Berovë 4 3 1 8
Dojran 7 7
Vallandovë 1 6 7
Pehçevë 6 6
Makedonska Kamenica 3 1 4
Bogdanci 2 2 4
Dellçevë 1 1
GJITHSEJ 3.268 8.146 528 11.942

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Gostivari, Shtipi dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Makedonski Brodi, Kavadari, Kërçova, Ohri dhe Struga në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

 

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 09.08.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global 19.718.030

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global 728.013

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 10.590.929
  • Raste të vdekjes – 388.673
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 3.582.911
  • Raste të vdekjes – 21693
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 2.632.773
  • Raste të vdekjes – 53.677
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.644.359
  • Raste të vdekjes – 43.433
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 895.696
  • Raste të vdekjes –16.713
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 370.621
  • Raste të vdekjes – 8.811

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 10.08 .2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik