Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 01.06.2020

Janë testuar gjithsej 710 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Nga numri i përgjithshëm 127 i përkasin skriningut të targetuar në kopshtet dhe shtëpitë e pleqve në Shkup, pa raste pozitive.

Pozitive janë 55, nga 8 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (60.0%) dhe Tetovë (30,3%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 01.06.2020

 

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 52 0
Tetovë 14 0
Veles 2 0
Gostivar 2 0
Kumanovë 2 0
Koçan 1 0
Probishtip 1 0
Shtip 1 0
Kratovë 1 0
Strugë 0 1
Gjithsej 76 1

 

Nga rastet e reja 21 janë nën hetim për shkak të raportimit me vonesë nga laboratori privat ku janë bërë testimet.

Tek rastet për të cilat ka të dhëna, numri më i madh i përket grupmoshës nga 30-39 vjet me 11 raste pozitive, ndërsa sipas gjinisë 30 janë femra dhe 25 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 5 pacientë të rinj. Tek 3 persona është vërtetuar komorbiditet.

31 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 26 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Është regjistruar 1 rast i vdekjes, nga Struga, në moshë nga 56  vjet, me simptoma, që ka qenë i shtruar në SPQ 8 Shtatori ku edhe ka ndërruar jetë. Ka qenë me komorbiditete por nuk ka pasur kontakt me rast të konfirmuar as histori udhëtimi.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 01.06.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 2.391  raste me  COVID-19 (I=115,1/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 31 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Prilep, Tetovë, Shtip dhe Veles, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Dibër, Prilep, Veles dhe Kumanovë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë, Tetovë dhe Gostivar (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 2.391 115,1 141 6,8 5,9%
Shkup 928 147,2 36 5,8 3,9%
Kumanovë 469 328,7 23 16,1 4,9%
Tetovë 231 115,6 22 11,0 9,5%
Prilep 212 222,4 14 14,7 6,6%
Veles 132 199,2 10 15,1 7,6%
Shtip 104 197,4 2 3,8 1,9%
Strugë 84 123,8 20 29,5 23,8%
Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8%
Koçan 38 79,2 2 4,2 5,3%
Gostivar 29 24,2 3 2,5 10,3%
Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1%
Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0%
Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0%
Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0%
Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0%
Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0%
Strumicë 4 4,2 0 0,0 0,0%
Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0%
Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3%
Probishtip 3 19,6 0 0,0 0,0%
Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0%
Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0%
Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0%
Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0%
Vallandovë 2 16,9 0 0,0 0,0%
Sveti Nikole 2 9,8 0 0,0 0,0%
Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0%
Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0%
Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0%

*7 persona janë banorë të Demir Kapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Kumanovë me 328,7, të sëmurë në 100 000 banorë, në Prilep është 222,4/100.000 banorë, në Veles 199,2/100.000, në  Shtip 197,4/100.000 banorë, në Dibër incidenca në 100 000 banorë është 183,8, në Shkup 150,2/100.000, në Strugë 123,8/100.000  dhe në Tetovë 115,6/100.000 banorë. Incidencë mbi 50 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Negotinë, Koçan, dhe Pehçevë (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV-së

2.6.1

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 1.148  i përkasin gjinisë mashkullore dhe 1.222 gjinisë femërore.

Morbiditeti specifik tek meshkujt është 110,8/100.000, ndërsa tek femrat 118,3/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 94 vjet (mediana – 44,4 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 507 (21,4%) I= 132,3/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 172,3/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=479) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 44,1 dhe 47,6 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 101, gjegjësisht 119 raste përkatësisht.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës  (n=2.370)

2.6.2

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=107) është regjistruar në 15.04.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=2.370)

2.6.3

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 16 (n=370) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=2.370)

2.6.4

Nga rastet e raportuara, 24,8% (n=587) janë/kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa të tjerët janë/kanë qenë në izolim shtëpiak, pa simptoma dhe me pasqyrë të lehtë klinike.

Sipas raporteve të arrira pranë ISHP-së (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitali  Klinik Manastir, SP Prilep, SP Kumanovë, SP Gostivar) për momentin të hospitalizuar janë 90 persona, nga të cilët 24 janë në aparate me oksigjen dhe 6 në ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave që janë raportuar tek personat e sëmurë, numri më i madh i rasteve kanë manifestuar temperaturë (65,0%), kollë (52,4%), plogështi (39,7%), ethe (18,9%), dhimbje koke  (15,4%), vështirësi në frymëmarrje (14,6%), dhimbje e fytit (14,1%),ndërsa 791 ose 33,4%  e personave janë pa simptoma.

592 ose 74,8% prej tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Janë raportuar edhe 22 (0,9%) raste tek gra shtatzëna, 7 nga të cilat janë shtruar në spital. 12 prej tyre janë raste asimptomatike.

Kur bëhet fjalë për komorbiditetin, 733 (30,9%) kanë edhe sëmundje kronike, 497 vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare, 175 janë me diabet, 127 janë me sëmundje kronike të mushkërive dhe  140 me sëmundje të tjera kronike. Tek personat e shtruar në spital 319 (54,3%) janë me komorbiditete.

Janë regjistruar 273 (11,5%) raste në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 141 raste të vdekjes (Lt = 6,0%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 13.04.2020 (n=9), ndërsa sipas javëve në javën e 22-të (n=23) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=90) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 23,5/100.000 banorë. Janë regjistruar 96 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 45 raste të vdekjes tek femrat.

Tek këto, tek 107 (75,9%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=77), diabet (n=30) dhe sëmundje të mushkërive (n=28). Është regjistruar edhe një rast i vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe një grua shtatzënë. 9 (6,4%) e rasteve të raportuara të vdekjes kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake, ndërsa 132 (93,6%) në spital.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=141)

2.6.5

100 (4,2%) janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 01.06.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 1.395 (58,9%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 31.187 materiale, 2.391  pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 15.072 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=31.187)

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 31.187 2.391 4.162 9 27.025 2.382
ISHP Virusologjia 19.243 1.843 2.575 7 16.668 1.836
QSHP Shkup 168 27 0 0 168 27
Avicena 855 66 0 0 855 66
Biotek 2.094 62 0 0 2.094 62
Klinika Zhan Mitrev 4.453 209 0 0 4.453 209
Sistina 1.489 46 0 0 1.489 46
ASHAM 2.130 57 1.587 2 543 55
Fakulteti i Veterinarisë 755 81 0 0 755 81

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 634 (26,8%) janë raste aktive, 1.595 (67,3%) persona janë të shëruar (242 prej tyre janë punonjës shëndetësorë dhe 12 shtatzëna) (Tabela 4)(Grafiku 5). Nga rastet që konsiderohen si të shëruara 352 (22,1%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 1.243 (77,9%) kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=2.391)

2.6.6

 

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=2.391)

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 338 554 36 928
Kumanovë 55 391 23 469
Tetovë 86 123 22 231
Prilep 30 168 14 212
Veles 29 93 10 132
Shtip 69 33 2 104
Strugë 12 52 20 84
Dibër 47 4 51
Koçan 7 29 2 38
Gostivar 8 18 3 29
Manastir 3 23 2 28
Ohër 6 17 23
Demir Kapi 7 7
Kriva Pallankë 6 6
Negotinë 3 2 5
Kavadar 4 1 5
Gjevgjeli 4 4
Strumicë 2 2 4
Radovish 4 4
Pehçevë 3 3
Probishtip 1 2 3
Vinicë 1 2 3
Кratovë 1 2 3
Krushevë 2 1 3
Kërçovë 1 2 3
Makedonski Brod 2 2
Sveti Nikole 2 2
Vallandovë 1 1 2
Demir Hisar 1 1
Dellçevë 1 1
Berovë 1 1
GJITHSEJ 655 1.595 141 2.391

 

Në Tabelën 5 është dhënë një pasqyrë momentale e rasteve aktive sipas komunave në Shkup dhe Tetovë si rajone më të prekura, pra si rajone me përhapje të gjerë të sëmundjes.

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup dhe Tetovë (n=381)

Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 319
Çair 84
Saraj 43
Butel 38
Aerodrom 34
Gazi Babë 32
Studeniçan 13
Karposh 13
Kisella Vodë 12
Ilinden 11
Shuto Orizare 9
Gjorçe Petrov 8
Qendër 8
Petrovec 8
Haraçinë 4
Sopishte 2
Tetovë 86
Tetovë 60
Tearcë 14
Bogovinje 4
Brvenicë 3
Jegunovce 3
Zhelinë 2

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi është në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Tetova në fazën 4 (Përhapje e lokalizuar).
 • Shtipi në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

Gjendja me COVID-19 në botë

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 01.06.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 6.057.853 (122.917 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 371.166 (4.000 raste të reja)

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 2.817.232 (73.439 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 160.514 (2.812 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 2.159.791 (17.244 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 1594 (509 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 5137 (15.136 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 12.627 (274 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 272.512 (11.933 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 7.743 (312 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 183.198 (533 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 7.037 (9 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 10242 (3.632 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 638 (84 raste të reja)

 

 

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 02.06.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik