Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 19-25.04.2021

Janë testuar gjithsej 18.169 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e pranisë së virusit SARS-CoV-2.  Krahasuar me javën që shkoi është shënuar një rënie prej 16,5%.

Pozitive janë 3.443 raste, nga 33 qytete, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 33,8%. Përqindja e rasteve pozitive sillet nga 10,6 deri më 24,0%, mesatarisht 18,0 %.  Numri më i madh i rasteve të reja janë regjistruar në Shkup  (n=1.228; 35,6%), me incidencë javore prej – 198,8/100.000. Incidencë më e lartë javore prej 292,4/100.000  banorë është regjistruar në Manastir. (Tabela 1, Kartogrami 1).

 

Kartogrami 1.     Incidenca në 100.000 banorë, COVID,19-25.04.2021, RMV

Nedelna za 19-25.04

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet (n=1.226, 35,6%). Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga 50-59 (n=640;18,6%), 40-49 (n=601;17,5%), 30-39 (n=525;15,2%) dhe 20-29 (n=274; 8,0%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=57; 1,7%) dhe 10-19 vjet (n=120; 3,5%). Krahasuar me javën që shkoi vihet re një rënie e numrit të të sëmurëve tek të gjitha grupmoshat.

 

Sipas gjinisë  janë regjistruar 1.752 (50,8%) femra dhe 1.691 (49,2%) meshkuj.

Pas dy testeve negative, ose sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 6.122 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak, që është për 3,4% më shumë se javën e kaluar.

Janë raportuar 211 raste të vdekjes nga 27 qytete, 2,4% më shumë se javën e kaluar. Sa i përket moshës, 189 persona kanë qenë në moshë mbi  60 vjet, 18 në moshë nga 50-59 vjet, 4 persona nga 40-49 vjet.

 

 

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 25.04.2021, janë regjistruar gjithsej 150.672 raste me COVID-19 (I=7.281,8/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 33 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Prilep, Tetovë, Manastir dhe Veles, ndërsa mortalitet më të madh ka në Prilep, Ohër dhe Krushevë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Krushevë dhe Strugë (Tabela 1).

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri  25.04.2021

t128.4

 

Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Kavadar me со 11.779,1 në 100.000 banorë, Negotinë Неготино (11.006,2/100.000) dhe Shkup (10.788,5/100.000), përderisa incidencë më e vogël 2.980,8 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Makedonska Kamenicë (Tabela 1, Kartogrami 2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV 26.02.2020-25.04.2021

 Кумулативна

 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 75.701 meshkuj dhe 74.971  femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 7.303,4/100.000, ndërsa tek femrat 7.260,0/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 46,0 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 38.227 (25,4%) me morbiditet specifik prej 9.973,4/100.000, morbiditet më i ulët, 1.262,6 dhe 2.658,5 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar ku janë raportuar 2.890 dhe 6.652 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=150.672)

 г128.4

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=1.513) është regjistruar në 30.03.2021.

Nga java e 9 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 13 të vitit 2021 (n=7.933) (Grafiku2). Pas disa javësh me një stabilizim të numrit të rasteve të reja, vihet re një rënie e numrit të të sëmurëve.

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, deri më 25.04.2021 (n=150.672)

г228.4

 

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, ISMF Kozle,  Qendrat e COVID pranë Klinikave universitare të dermatovenerologjisë, neurologjisë, gastrohenteropatologjisë dhe nefrologjisë, Institutit për sëmundjet e mushkërive dhe TBC, Spitalet klinik në Shtip, Tetovë dhe Manastir, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Ohër, Gostivar, Strugë, Strumicë, Veles,  Koçan, Kavadar, Kërçovë, Dibër dhe Gjevgjeli, KU e gjinekologjisë dhe obstetrikës, Klinika Axhibadem Sistina), për momentin ka 1.423 persona të hospitalizur, nga të cilët 982 janë në terapi me oksigjen dhe 57 ventilim mekanik invaziv.

Në 17.02.2021 në Republikën e Maqedonisë së Veriut filloi vaksinimi kundër COVID 19, ndërsa deri më 25.04.2021, me Pfizeir – BioNTech gjithsej janë vaksinuar 12.703 persona, 8.798 me dozën e parë, 3.905 me dozën e dytë, me Sputnik V gjithsej janë vaksinuar 27.454, 22.544 me dozën e parë, 4.910 me dozën e dytë, me vaksinën e AstraZeneca gjithsej janë vaksinuar 21.178 me dozën e parë dhe 673 me dozën e parë Sinopharm. Deri më 25.04.2021 gjithsej janë vaksinuar 53.193 persona me të paktën një dozë të vaksinës kundër COVID-19.

 

Të dhënat në vazhdim u referohen të dhënave deri më 04.01.2021.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (68,8%), plogështi (40,1%), kollë (40,8%), humbje e ndjesisë për aromë dhe/ose shije (27,0%), dhimbje të kokës (21,9%), dhimbje të muskujve (18,1%), dhimbje të fytit (14,1%) dhe vështirësi në frymëmarrje (9,8%).

Tek 17.126 ose 23,7% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

412 (1,8 %) raste janë gra shtatzëna, nga të cilat 58 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 119 kanë qenë pa simptoma.

3.439 (4,8%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Tek 22.444(31,0%) e rasteve janë regjistruar komorbiditete, 15.323 sëmundje kardiovaskulare, 5.842 diabet, 2.843 me sëmundje të mushkërive dhe 3.986 me sëmundje të tjera kronike. Tek 4.800(63,3%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

1.029 (1,4%) janë raste të importuara, 11 janë detektuar në pikat hyrëse-dalëse. 23.054 (32,0%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Janë regjistruar 4.714 raste të vdekjes (Lt = 3,1%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  02.04.2021,  05.04.2021, 06.04.2021 dhe 08.04.2021  (n=45), ndërsa sipas javëve në javën e 14 të vitit 2021  (n=276) (Grafiku3). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=3.844) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë – 1002,9/100.000. Janë regjistruar 2.934 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 1.780 raste të vdekjes tek femrat.

3.465 kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=2.758), diabet (n=1.172) dhe sëmundje të mushkërive (n=518).

Janë regjistruar edhe 30 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 5  gra shtatzëna (deri më 04.01.2021).

220 (4,7%)  persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 4.494 (95,3%) në spital.

Grafiku 3. Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, deri më 18.04.2021 (n=4.714)

 г328.4

Nga 15.02.2020-25.04.2021 janë kryer gjithsej 710.265 testime nga të cilat 150.672 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 343.260 teste në 1.000 000 banorë.

Tabela 2.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=710.265)*

т228.4

*9 raste janë vërtetuar në laboratorë jashtë vendit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 16.049 persona (10,6%) janë raste aktive 129.909 raste (86,2%) persona janë të shëruar të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose sipas algoritmit të ri (Tabela 4)(Grafiku 5).

Nga këto 6.166 (4,7%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 123.743 (95,3%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5. Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm deri më 25.04.2021 (n=150.672)

г528.4

 

Тabela 3. Rezultatet sipas qyteteve, RMV (n=150.672)

 

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 7267 57813 1555 66635
Kumanovë 1111 6962 299 8372
Prilep 807 6899 392 8098
Tetovë 591 6174 275 7040
Manastir 1060 4721 253 6034
Veles 570 4608 160 5338
Gostivar 389 4480 211 5080
Kavadar 403 4530 136 5069
Shtip 416 4311 128 4855
Ohër 475 4170 203 4848
Strumicë 542 3231 167 3940
Strugë 150 2583 179 2912
Koçan 264 2318 95 2677
Kërçovë 283 2046 94 2423
Gjevgjeli 277 1823 61 2161
Negotinë 198 1884 51 2133
Sveti Nikole 122 1320 26 1468
KrivaPallankë 64 1080 55 1199
Prespë 206 960 32 1198
Radovish 119 904 52 1075
Berovë 59 908 33 1000
Dellçevë 93 814 35 942
Dibër 48 836 43 927
Vinicë 114 639 31 784
Probishtip 31 710 26 767
Vallandovë 66 568 19 653
Bogdanci 63 412 8 483
Krushevë 90 349 31 470
Demir Kapija 30 351 11 392
Demir Hisar 60 304 12 376
Kratovë 10 327 15 352
Makedonski Brod 25 315 12 352
Pehçevë 20 233 6 259
Makedonska Kamenica 13 210 5 228
Dojran 13 116 3 132
Gjithsej 16049 129909 4714 150672

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID-19 DHE MASAT E REKOMANDUARA

 

Deri më 25.04.2021 numri reproduktiv i të infektuarve me COVID 19 (RO) në RMV është  0,79.

Grafiku 5.  Incidenca ditore në 100.000 banorë dhe R0,  COVID-19, RMV, deri më 25.04.2021

г6 28.4

Republika e  Maqedonisë së Veriut në fazën 4 (Përhapje e gjerë në komunitet), nënnivel 3, me kapacitete të moderuara për reagim.

 

Për më shumë informacion në lidhje me masat kufizuese vizitoni vlada.mk

 

 

 

 

Masa të rekomanduara nga OBSH-ja për parandalim dhe kontroll

Krahas masave për gatishmëri gjatë rasteve të emergjencës, masave individuale të kujdesit , OBSH-ja rekomandon masa për shqyrtim nga organet kompetente që gjithashtu duhen marrë parasysh sa i përket efekteve që këto masa mund t’i kenë ndaj mirëqenies së përgjithshme dhe të individëve.

 • Mbyllja e aktiviteteve joqenësore dhe puna nga shtëpia, sa më shumë të jetë e mundur.
 • Individët duhet të zbatojnë higjienën e duarve, të përdorin shami gjatë kollitjes, të qëndrojnë në shtëpi nëse nuk ndjehen mirë, të mbajnë maskë, të ruajnë distancën fizike dhe të evitojnë mjediset e mbyllura, vendet ku janë grumbulluar më shumë njerëz dhe kontaktet e afërta.
 • Të shqyrtohen kufizimet e mësimit me prezencë fizike në universitete dhe të promovohet mësimi në distancë.
 • Shërbimet për përkujdesjen e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme duhet të mbahen hapur duke i zbatuar masat përkatëse të sigurisë, nëse një gjë të tillë e lejon situata epidemiologjike lokale.
 • Vlerësim i veçantë për mbajtjen e eventeve sportive dhe eventeve të ngjashme, p.sh. pa publik. Tubimet tjera masive duhet të ndërpriten, si dehe të zvogëlohet edhe numri i pjesëmarrësve në tubimet shoqërore.

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më  18.04.2021

 • Numri i rasteve të reja në botë – 140.332.386 (5.236.922 në 7 ditët e fundit,
 • Numri i rasteve të vdekjes në botë – 3.004.088 (83.305 në 7 ditët e fundit, 8% më shumë se javën e kaluar)

14% më shumë se javën e kaluar)

 

v  Rajoni i OBSH-së Amerika

 • Raste të konfirmuara–59.551.000 (1.525.505 në 7 ditët e fundit, 7% më shumë se javën e kaluar)
 • Raste të vdekjes – 444.736 (39.482 në 7 ditët e fundit, 8% më shumë se javën e kaluar)

 

v  Rajoni i OBSH-së Evropa

 • Raste të konfirmuara – 49.208.464 (1.624.060 në 7 ditët e fundit, 3% më pak se javën e kaluar)
 • Raste të vdekjes – 1.035.294 (26.302 në 7 ditët e fundit, 3% më pak se javën e kaluar)

 

v  Rajoni i OBSH-së Azia juglindore

 • Raste të konfirmuara – 17.696.534 (1.518.708 në 7 ditët e fundit, 57% më shumë se javën e kaluar)
 • Raste të vdekjes – 237.832 (9.447 në 7 ditët e fundit, 49% më shumë se javën e kaluar)

 

v  Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor

 • Raste të konfirmuara – 8.444.694(386.176 në 7 ditët e fundit, 6% më shumë se javën e kaluar)
 • Raste të vdekjes – 170.580(5.460 në 7 ditët e fundit, 23% më shumë se javën e kaluar)

 

v  Rajoni i OBSH-së Afrika

 • Raste të konfirmuara – 3.225.261 (54.297 në 7 ditët e fundit, 7% më shumë se javën e kaluar)
 • Raste të vdekjes – 80.715 (1.170 në 7 ditët e fundit, 14% më shumë se javën e kaluar)

 

v  Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor

 • Raste të konfirmuara–2.205.688 (128.176 në 7 ditët e fundit, 15% më shumë se javën e kaluar)
 • Raste të vdekjes – 34.918 (1.444 në 7 ditët e fundit, 8% më pak se javën e kaluar)

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

 

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

Shkup 27.04.2021

 

Sektori i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik