Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 22.04.2020

Janë testuar gjithsej 649 materiale, dhe atë në Laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikës molekulare pranë Institutit të shëndetit publik dhe në laboratore private. Pozitive janë 41 ose 6,3% e të testuarve.

Raste janë regjistruar në 7 qytete, Shkup, Tetovë, Kumanovë, Prilep, Kavadar, Kriva Pallank; dhe Demir Kapija (Tabela 1).

Таbela 1. Numri i të sëmurëve me COVID -19 sipas qyteteve dhe komunale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 22.04.20

 

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 18 0
Kumanovë 11 0
Prilep 5 0
Tetovë 4 0
Kavadar 1 0
Kriva Pallanka 1 0
Negotinë* 1 0
Gjithsej 41 0

 

Rastet bëjnë pjesë në të gjitha grupmoshat, ndërsa sipas gjinisë 22 janë femra dhe 19 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 6 persona, ndërsa të tjerët janë në trajtim shtëpiak. Tek 14 persona është vërtetuar komorbiditet.

Gjithsej 23 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 29 persona që kanë qenë në trajtim shtëpiak.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 22.04.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 1.300 raste me  COVID-19 (I=62,8/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 26 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Prilep ndërsa letalitet më të madh ka në Strugë. (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas qyteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

Qytetet Gjithsej Incidenca/ 100.000 Të vdekur (gjithsej) Letaliteti
Gjithsej 1.300 62.8 56 4.3%
Shkup 440 71.2 10 2.3%
Kumanovë 353 247.4 14 4.0%
Prilep 131 137.4 4 3.1%
Tetovë 66 33.0 4 6.1%
Veles 62 93.6 3 4.8%
Strugë 55 81.1 12 21.8%
Dibër 51 183.8 4 7.8%
Shtip 34 64.5 2 5.9%
Koçan 28 58.4 1 3.6%
Manastir 17 16.7 0 0.0%
Ohër 15 26.7 0 0.0%
Gostivar 13 10.9 0 0.0%
Kavadar 5 11.6 1 20.0%
Kriva Pallankë 5 20.9 0 0.0%
Gjevgjeli 4 11.6 0 0.0%
Radovish 4 12.3 0 0.0%
Krushevë 3 31.5 1 /
Negotinë* 3 12.8 0 0.0%
Strumicë 2 2.1 0 0.0%
Probishtip 2 13.1 0 0.0%
Makedonski Brod 2 17.9 0 0.0%
Kërçovë 2 3.5 0 0.0%
Demir Hisar 1 11.9 0 0.0%
Pehçevë 1 20.0 0 0.0%
Vallandovë 1 8.4 0 0.0%

*një person është banor i Demir Kapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Kumanovë me 247,4 të sëmurë në 100 000 banorë, në Dibër incidenca në 100 000 banorë është 183,8, ndërsa në Prilep është 137,4/100.000 banorë. Incidencë mbi 50 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Strugë, Veles, Shtip, Koçan (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000  banorë,  COVID-19 RMV, 2020

мапа (4)

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 616 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 684 gjinisë femërore. Morbiditeti specifik sipas gjinisë, tek meshkujt është 59,4/100.000 në 100.000 banorë, ndërsa tek femrat 66,2/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 91 vjet (mediana – 45 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë nga 50-59 vjet – 271 (20,8%), si dhe edhe incidencë më e lartë – 97,5/100.000. Tek personat mbi 60 vjet është regjistruar një incidencë  68,4/100.000 me 262 raste. Incidencë më e ulët, 22,0dhe 21,8 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe 10-19 vjet, ku janë regjistruar 55, gjegjësisht 50 raste përkatësisht.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas moshës, (n=1.300)

graf1

 

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në javën e 9, ndërsa nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=107) është regjistruar në 15.04.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=1.300)

graf 2

Nga rastet e raportuara, 21,1% (n=274)) janë/kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa të tjerët janë/kanë qenë në izolim shtëpiak, pa simptoma dhe me pasqyrë të lehtë klinike.

Sa i përket simptomave që janë raportuar tek personat e sëmurë, numri më i madh i rasteve kanë manifestuar temperaturë (64,7%), kollë (53,1%), debulesë (34,1%), ethe (19,2%), dhimbje koke  (16,9%), dhimbje e fytit (16,2%), vështirësi në frymëmarrje (14,1%), ndërsa 449 ose 34,5% e personave janë pa simptoma.

Kur bëhet fjalë për komorbiditetin, 357 (27,5%) kanë edhe sëmundje kronike, 240 vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare, 70 janë me sëmundje kronike të mushkërive,76 janë me diabet, 17 me sëmundje kronike të veshkave,  dhe  58 me sëmundje të tjera kronike. Tek personat e shtruar në spital 135 (49,3%) janë me komorbiditete.

Janë regjistruar 218 (16,8%) raste në mesin e punonjësve shëndetësor.

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 943 (72,5%) janë raste aktive, 301 (23,2%) persona janë të shëruar, dhe 56 raste të vdekjes. Numri më i madh i vdekjeje është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=39) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 10,2/100.000 banorë. Tek 43 (76,8%)  e të vdekurve janë vërtetuar komorbiditete.

96 (7,4%)  janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Gjithsej 765 (58,8%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 13.649 materiale, 1.300 pozitive janë vërtetuar në laboratoret në të cilat bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 6.596 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 deri më 03.04.2020 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, (n=13.649)

Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej Pozitive
GJITHSEJ 13649 1300
ISHP- Virusologjia 9209 1080
Fakulteti i veterinarisë (skrining) 315 21
Avicena (skrining) 307 24
Biotek (privat) 582 30
Klinika Zhan Mitrev (privat) 3058 138
Sistina (privat) 178 8

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik shumë të lartë.

 

Rreziku nga përhapja e mëtejshme e COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerësohet si shumë i lartë:

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Për ta parandaluar përhapjen e mëtejme të virusit në territorin e gjithë vendit, Qeveria vendosi që: Të ndalohet lëvizja e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut në periudhën kohore nga ora 19:00 deri më 05:00, për fundjavë nga ora 15:00 deri ditën e hënë në ora 05:00, e që ka për qëllim parandalimin e sëmundjes infektive COVID-19 dhe mbrojtjen e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Lëvizja   e personave mbi 67 vjet nga e hëna deri të premten është e lejuar vetëm në periudhën nga ora 05:00 deri në orën 12:00, ndërsa ditën e shtunë nga 5:00 – 11:00, ndërsa të rinjtë dri në 18 vjet nga e hëna deri të premten nga ora 13:00-19:00 ndërsa të shtunën nga 12:00 deri në orën 15:00.

 

Gjendja me COVID-19 në botë

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 22.04.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 2.471.136 (73.920 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 169.006 (6.058 të reja)

Numri i vendeve të prekura: 214

 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 1.219.486 (3302 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 109.952 (3.618 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 925.291 (32.172 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 44.775 (2.089 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 13271 (1.765raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 5.793 (108 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 13349 (4.879 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 6.326 (141 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 3912 (2.242 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 1.427 (86 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 16.115 (560 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 720 (16 raste të reja)

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup,23.04.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik