Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut –  27.07-02.08.2020

Janë testuar gjithsej 9.709 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 912, nga 28 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=254; 27,9%), Shtip (n=111; 12,2%) dhe Gostivar (n=102; 11,2%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 27.07-02.08.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 254 11
Shtip 111 3
Gostivar 102 1
Kumanovë 99 2
Tetovë 58  
Kërçovë 55 3
Strugë 41  
Manastir 27 4
Kavadar 25  
Makedonski Brod 20 1
Vinicë 15  
Ohër 14  
Dibër 14 1
Veles 13  
Sveti Nikole 10  
Demir Hisar 10 1
Koçan 10 1
Prilep 9 1
Probishtip 5  
Berovë 4  
Negotinë 4  
Prespë 3  
Kriva Pallankë 3  
Strumicë 2  
Kratovë 1  
Krushevë 1  
Radovish 1  
Gjevgjeli 1  
Gjithsej 912 29

Sipas të dhënave të përpunuara, raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet me 209 (22,9%)raste pozitive, pastaj tek grupmosha 30-39 (n=177; 19,4%), 40-49 (n=163; 17,9%) dhe 50-59 (n=162; 17,8%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=28; 3,1%) dhe 10-19 vjet (n=46; 5,0%)

Sa  i përket gjinisë,  431 (47,3%) janë femra dhe 481 (52,7%) meshkuj.

Në spital janë shtruar 136 (15,7%)  pacientë të rinj. Tek 277 (32,2%) persona është vërtetuar komorbiditet.

328 (38,1%)  persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa 21  persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 1.032  persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 29 raste të vdekjes, nga 11 qytete. Numri më i madh i të vdekurve janë persona në moshë mbi 60 vjet (n=22; 75,9%). 24 kanë qenë të shtruar në Spital ndërsa 5 prej tyre kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 02.08.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 11.127 raste me  COVID-19 (I=535,6/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 32 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Tetovë, Kumanovë dhe Shkup. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 11.127 535,6 501 24,1 4,5%
Shkup 4915 795,8 206 33,4 4,2%
Kumanovë 1090 763,9 52 36,4 4,8%
Tetovë 1057 529,1 73 36,5 6,9%
Shtip 872 1655,5 15 28,5 1,7%
Gostivar 487 406,6 25 20,9 5,1%
Strugë 457 673,5 44 64,8 9,6%
Prilep 333 349,4 24 25,2 7,2%
Ohër 276 491,9 7 12,5 2,5%
Sveti Nikole 227 1106,7 0 0,0 0,0%
Veles 225 339,6 13 19,6 5,8%
Dibër 206 742,2 7 25,2 3,4%
Kërçovë 175 306,2 9 15,7 5,1%
Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7%
Manastir 143 140,3 6 5,9 4,2%
Koçan 105 218,9 4 8,3 3,8%
Kavadar 73 169,6 1 2,3 1,4%
Probishtip 53 346,4 0 0,0 0,0%
Strumicë 37 39,1 3 3,2 8,1%
Makedonski Brod 35 312,6 1 8,9 2,9%
Demir Hisar 34 405,9 1 11,9 2,9%
Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4%
Negotinë* 27 115,0 1 4,3 3,7%
Kriva Pallankë 25 104,5 0 0,0 0,0%
Gjevgjeli** 23 66,9 0 0,0 0,0%
Vinicë 22 113,2 0 0,0 0,0%
Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5%
Kratovë 14 146,3 0 0,0 0,0%
Berovë 8 61,5 1 7,7 12,5%
Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0%
Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0%
Dellçevë*** 5 20,8 1 4,2 20,0%

*10 persona janë banorë të Demir Kapisë  **6 janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 4 nga Makedonska Kamenica

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip me 1.655,5 të sëmurë, Sveti Nikole me 1.106,7 në 100 000 banorë, Prespë (892,9/100.000), Shkup (795,8/100.000), Kumanovë (763,9/100.000), Dibër (742,2/100.000), Strugë (673,5/100.000) dhe Tetovë (529,1/100.000) ndërsa Incidencë mbi 250 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Ohër, Gostivar, Demir Hisar, Prilep, Probishtip, Veles, Makedonski Brod dhe Kërçovë (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, Republika e Maqedonisë së Veriut

 3.8.1

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, janë regjistruar 5.549 meshkuj dhe 5.578 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 535,4/100.000, tek femrat 540,2/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 97 vjet (mediana – 44,7 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 2.457 (22,1%) I= 641,0/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 3,2/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=2.150) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 185,7 dhe 193,8 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 425 dhe 485 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës  (n=11.127)

3.8.2

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=11.127)

3.8.3

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.075) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=11.127)

3.8.4

20,8% (n=2.285) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  338 persona të hospitalizur, nga të cilët 109 janë në terapi me oksigjen dhe 12 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (64,0%), kollë (40,2%), plogështi (41,1%), dhimbje në fyt (14,8%), dhimbje të kokës (14,5%), ethe (12,8%) dhe vështirësi në frymëmarrje (11,3%).

Tek 2.979 ose 27,1% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma, ndërsa  1.775 ose 59,6%  e tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

101 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 25 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes.

Tek 3.324 (30,2%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=2.307), diabet (n=938) dhe sëmundje të mushkërive (n=468 dhe 600 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.049 (60,0%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

718 (6,5%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 501 raste të vdekjes (Lt = 4,7%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=367) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 95,8/100.000 banorë. Janë regjistruar 319 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 182 raste të vdekjes tek femrat.

404 (80,6%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=306), diabet (n=142) dhe me sëmundje të mushkërive (n=74).

Janë regjistruar edhe 4 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 2  gra shtatzëna.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020  (n=501)

3.8.5

226 (2,1%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 01.08.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 5.019 (45,6%)  persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 106047 materiale,  11.127 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 51 251 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=106.047)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 106.047 11.127 4.982 24 101.065 11.103
ISHP Virusologjia 52.521 6.259 3.226 22 49.295 6.237
QSHP Shkup 1.357 182 0 0 1357 182
Avicena 7.440 874 0 0 7.440 874
Biotek 8.466 476 0 0 8466 476
Klinika Zhan Mitrev 14.199 1.070 0 0 14.199 1.070
Sistina 9.452 538 0 0 9.452 538
LAOR 124 25 0 0 124 25
ASHAM 9.013 1.310 1.756 2 7.257 1.308
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 306 7 0 0 306 7
QSHP Manastir 1.620 245 0 0 1.620 245
KSIGJF 485 43 0 0 485 43
KGJA 303 11 0 0 303 11

*6 persona janë diagnostikuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 3646 ose (32,8%) janë raste aktive, 6980 62,7%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 1.164 (16,7%)  kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 5.816 (83,3%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=11.127)

3.8.6a

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut(n=11.127)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 1.354 3.355 206 4.915
Kumanovë 269 769 52 1.090
Tetovë 220 764 73 1.057
Shtip 430 427 15 872
Gostivar 281 181 25 487
Strugë 203 210 44 457
Prilep 53 256 24 333
Ohër 87 182 7 276
Sveti Nikole 151 76 227
Veles 21 191 13 225
Dibër 117 82 7 206
Kërçovë 108 58 9 175
Prespë 26 116 4 146
Manastir 63 74 6 143
Koçan 24 77 4 105
Kavadar 53 19 1 73
Probishtip 19 34 53
Strumicë 21 13 3 37
Makedonski Brod 30 4 1 35
Demir Hisar 27 6 1 34
Radovish 16 12 1 29
Kriva Pallankë 11 14 25
Vinicë 18 4 22
Negotinë 7 9 1 17
Krushevë 9 5 2 16
Kratovë 8 6 14
Gjevgjeli 4 9 13
Demir Kapi 10 10
Berovë 4 3 1 8
Dojran 7 7
Pehçevë 6 6
Vallandovë 6 6
Makedonska Kamenica 4 4
Bogdanci 1 2 3
Dellçevë 1 1
GJITHSEJ 3.646 6.980 501 11.127

 

Në Tabelën 5 është dhënë pasqyra momentale e rasteve aktive në komunat Shkup, Gostivar, Kumanovë dhe Shtip.

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup,Gostivar,  Kumanovë dhe Shtip (n=2.334)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 1.354 Kumanovë 269
Çair 167 Kumanovë 244
Aerodrom 155 Likovë 24
Kisella Vodë 148 Nagoriçan i vjetër 1
Gazi Babë 137 Shtip 430
Кarposh 117 Shtip 423
Qendër 115 Karbinci 7
Shuto Orizare 114
Gjorçe Petrov 98
Butel 85
Sraj 63
Studeniçan 46
Haraçinë 24
Ilinden 23
Sopishte 21
Petrovec 16
Zelenikovë 8
Çuçer Sandevë 8
Të Huaj 6
  3
Gostivar 281
Gostivar 257
Vrapçisht 23
Маvrovë Rostushe 1

 

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Tetova, Shtipi dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Gostivari, Sveti Nikole, Struga dhe Dibra në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 26.07.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global 17.660.523

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global 680.894

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 9.476.763
  • Raste të vdekjes – 359.180
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 3.375.535
  • Raste të vdekjes – 21284
 • Rajoni i OBSH-së Azia Juglindore
  • Raste të konfirmuara – 2.131.165
  • Raste të vdekjes – 45.837
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.554.065
  • Raste të vdekjes – 40.386
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 802.792
  • Raste të vdekjes –13.779
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 319.462
  • Raste të vdekjes – 8.415

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 03.08 .2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik