Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 28.12.2020-03.01.2021

Janë testuar gjithsej 10.778 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e pranisë së virusit SARS-CoV-2.  Krahasuar me javën që shkoi është shënuar një rënie prej 17,9%  krahasuar me javën që kaloi.

Pozitive janë 2.329  raste, nga 33 qytete, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 30,9%. Numri më i madh i rasteve të reja janë regjistruar në Shkup (n=1.086; 46,6%), si dhe incidencë më e lartë–175,8/100.000  (Tabela 1, Кartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19,21-27.12.2020, RMV

mapa 28.12-03.01

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet n=688, 29,5%). Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga  50-59 (n=440; 18,9%), 40-49 (n=404; 17,3%), 30-39 (n=392; 16,8%) dhe 20-29 (n=263; 11,3%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=38; 1,6%) dhe 10-19 vjet (n=104; 4,5%).

Sipas gjinisë, 1.134 (48,7%) meshkuj dhe 1.195 (51,3%).

Pas dy testeve negative, ose sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 3.884 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak, që është pothuajse njëjtë si javën e kaluar.

Janë raportuar 93 raste të vdekjes nga 22 qytete, për 27,9% më pak se javën e kaluar. Sa i përket moshës, 77 persona kanë qenë në moshë mbi  60 vjet, 11 në moshë nga 50-59 vjet, ndërsa 4 raste në moshë nga 40-49 vjet dhe 1 rast i vdekjes i përket grupmoshës 30-39 vjet.

 


GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 03.01.2021, janë regjistruar gjithsej 84.129  raste me COVID-19 (I=4.065,8/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup,Kumanovë,Tetovë, Prilep, Gostivar, Manastir dhe Shtip, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Prilep, Strugë, Ohër dhe Krushevë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Krushevë, Prilep dhe Strugë (Tabela 1).

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, 2020

tabela 1

Në të gjitha qytetet (me përjashtim të Pehçevës) vihet re rënie e numrit të sëmurëve, në Krushevë, Kratovë dhe Vallandovë vihet re një rritje minimale, ndërsa në Pehçevë ka rritje të numrit  të rasteve të reja. (Таbela 1)

Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Shtip me 6.295,4  në 100 000 banorë, në Shkup (5.889,3/100.000) në Sveti Nikole (5.084,8/100.000), Кavadar (5.026,3/100.000), përderisa incidencë nën 2.000 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Makedonski Brod, Radovish dhe Krushevë (Tabela 1, Kartogrami 2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

 мапа до 03.01

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 42.898 meshkuj dhe 41.231 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 4.138,7/100.000, ndërsa tek femrat 3.992,7/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 45,3 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 19.565(23,3%) I=5.104,5/100.000,  ndërsa incidencë më e lartë – 5.563,7/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=15.470) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 742,7 dhe 1.426,4 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar ku janë raportuar 1.700 dhe 3.569  raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=84.129)

graf1

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=1.406) është regjistruar në 17.11.2020. (Grafiku 2).

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 47 (n=7.480) (Grafiku2). 5 javët e fundit është regjistruar rënie e numrit të rasteve të reja.

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020(n=84.129)

graf2

11,4% (n=7.671) e rasteve kanë qenë/janë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët në trajtim shtëpiak, asimptomatik, ose me pasqyrë më të lehtë klinike.

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, ISMF Kozle,  Qendrat e COVID pranë Klinikave universitare të dermatovenerologjisë, neurologjisë, gastrohenteropatologjisë dhe nefrologjisë, Institutit për sëmundjet e mushkërive dhe TBC, Spitalet klinik në Shtip, Tetovë dhe Manastir, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Ohër, Gostivar, Strugë, Strumicë, Veles, Koçan, Kavadar, Kërçovë, Dibër dhe Gjevgjeli, KU e gjinekologjisë dhe obstetrikës, Klinika Axhibadem Sistina), për momentin ka 876 persona (11.2%  më shumë  se javën e kaluar) të hospitalizur, nga të cilët 339 (38,7%) janë në terapi me oksigjen dhe 25 ventilim mekanik invaziv.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (68,4%), plogështi (39,6%), kollë (40,1%), humbje e ndjesisë për aromë dhe/ose shije (27,3%), dhimbje të kokës (22,2%), dhimbje të muskujve (18,2%), dhimbje të fytit (14,5%), ethe (13,6%), dhe vështirësi në frymëmarrje (10,0%).

Tek 14.774 ose 22,2%  e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

402 (0,6%) raste janë gra shtatzëna, nga të cilat 61 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 115 kanë qenë pa simptoma.

3.292 (4,9%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Tek 20.584(30,8%) e rasteve janë regjistruar komorbiditete, 14.233 sëmundje kardiovaskulare, 5.347 diabet, 2.767 me sëmundje të mushkërive dhe 3.462 me sëmundje të tjera kronike. Tek 4.591(63,1%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

Janë regjistruar 2.550  raste të vdekjes (Lt = 3,0%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  30.11.2020 (n=40), ndërsa sipas javëve në javën e 47 (n=215) (Grafiku3). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=2.002) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë – 522,3/100.000. Janë regjistruar 1.605  raste të vdekjes tek meshkujt dhe 945 raste të vdekjes tek femrat.

1.893 (81,9%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=1.471), diabet (n=663) dhe sëmundje të mushkërive (n=298).

Janë regjistruar edhe 22 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 7  gra shtatzëna.

161(6,3%)  persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 2.389 (93,7%) në spital.

Grafiku 4.Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020, (n=2.550)

graf 3

994(1,5%) janë raste të importuara. 11 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Gjithsej 22.059 (33,1%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.

Nga 15.02.2020-03.01.2021 janë kryer gjithsej 405.099 testime nga të cilat 84.129 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 195.783 teste në 1.000 000 banorë.

Tabela 2.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=405.108)*

2

*9 persona janë konfirmuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 18.047 (21,5%) janë raste aktive, 63.532 (75,5%) persona janë të shëruar (2.905 prej tyre janë punonjës shëndetësorë, 351 janë gra shtatzëna) të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose sipas algoritmit të ri (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 3.951 (6,2%)  kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 59.581 (93,8%) në trajtim shtëpiak.

 

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut  (84.129)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 10757 24828 790 36375
Tetovë 810 3793 185 4788
Kumanovë 473 4123 179 4775
Prilep 462 3585 214 4261
Gostivar 506 2749 147 3402
Shtip 208 3030 78 3316
Manastir 485 2425 143 3053
Veles 443 2243 94 2780
Ohër 463 1909 96 2468
Strumicë 588 1645 93 2326
Kavadar 487 1634 42 2163
Strugë 296 1632 134 2062
Koçan 193 1380 36 1609
Kërçovë 203 1324 51 1578
Sveti Nikole 82 947 14 1043
Gjevgjeli 197 679 19 895
Negotinë 231 627 16 874
Prespë 140 497 17 654
Dibër 114 498 29 641
KrivaPallankë 121 487 27 635
Radovish 99 497 30 626
Berovë 46 439 18 503
Dellçevë 143 322 23 488
Probishtip 35 405 10 450
Vinicë 60 380 8 448
Vallandovë 50 258 5 313
Demir Hisar 35 197 5 237
Makedonski Brod 23 189 8 220
Bogdanci 57 140 5 202
Kratovë 12 173 8 193
Makedonska Kamenica 63 117 3 183
Krushevë 73 77 17 167
Demir Kapija 55 109 1 165
Pehçevë 25 128 3 156
Dojran 12 66 2 80
Gjithsej 18.047 63.532 2.550 84.129

Grafiku 5. Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm (n=84.129)

 graf 5

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19 dhe një rrezik të lartë.

 

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 • Republika e Maqedonisë së Veriut në fazën4 (Përhapje e gjerë).

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

 

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 27.12.2020:

 • Numri i rasteve të konfirmuara në botë – 79.231.893(4.068.632 në 7 ditët e fundit,12% më pak se javën e kaluar)
 • Numri i rasteve të vdekjes në botë – 1.754.574(72.761 në 7 ditët e fundit, 8% më pak se javën e kaluar)

 

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të vërtetuara –34.403.371(1.965.774 në 7 ditët e fundit, 15% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 840.247(32.397 në 7 ditët e fundit,3% më pak se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të vërtetuara – 25.271.220(1.545.682 në 7 ditët e fundit, 12% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 554.716(31.005 në 7 ditët e fundit, 15% më pak se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të vërtetuara – 11.842.422(231.978 në 7 ditët e fundit, 6% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 180.737(3.911 në 7 ditët e fundit, 1% më pak se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të vërtetuara – 4.823.157(157.595 në 7 ditët e fundit, 9% më pak se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 119.004(3.482 në 7 ditët e fundit, 10% më pak se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të vërtetuara –1.831.227(114.530 në 7 ditët e fundit, 20% më shumë se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes –40.299(2.558 në 7 ditët e fundit, 37% më shumë se javën e kaluar)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të vërtetuara – 1.059.751(53.073 në 7 ditët e fundit, 13% më shumë se javën e kaluar)
  • Raste të vdekjes – 19.558(663 në 7 ditët e fundit, 4% më shumë se javën e kaluar)

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka pasur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 05.01.2021

 

Sektori i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik