ATT_1429528679031_20150419_115522-1

Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedonisë mori pjesë në shënimin e Javës Evropiane të Imunizimit që u organizua nga Ministria e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë në Parkun e qytetit në Shkup ku u ndanë kalendarë të imunizimit.

Në shtator fillon imunizimi i fëmijëve në dispanzerët e fëmijëve me vakcina pesë dhe gjashtë polivalente.

20150419_115827-1 20150419_115634-1