Më 14 prill të vitit 2022, Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën (WHO Regional Office for Europe), si pjesë e mbështetjes së saj për përballje me pandeminë e COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, bëri një donacion me reagensë për sekuencionimin e COVID-19, në Laboratorin e Virologjisë dhe Diagnostikimit Molekular pranë Institutit të Shëndetit Publik.

Donacioni iu dorëzua drejtorit të Institutit të Shëndetit Publik, doc. d-r.  Shaban Memeti dhe udhëheqëses së Laboratorit të Virologjisë, Mr sci Elizabeta Jançeska.

278435733_3040179369566889_8404508592102397947_n