Shumë vende në botë kanë zbatuar masa për  mbyllje të plotë, qëndrim në shtëpi dhe distancë  fizike për të parandaluar përhapjen e COVID-19.  Shtëpia, megjithatë,jo gjithmonë është një vend i sigurt për fëmijët, adoleshentët, gratë dhe të moshuarit që janë apo rrezikohen të bëhen viktima të keqtrajtimit. Dëshmitë tregojnë që gjatë dhe pas epidemive të sëmundjeve mund të vijë deri te shtimi i dhunës(1).

PARANDALIMI I DHUNËS NDAJ FËMIJËVE, GRAVE DHE TË MOSHUARVE GJATË PANDEMISË ME COVID-19: AKTIVITETE THEMELORE.pdf