Fakte për HIV-in në rrafsh botëror

 

37,9 milionë njerëz në mbarë botën jetojnë me HIV

 • 1,7 milionë janë fëmijë nën moshën 15 vjet
 • 1,7 milionë janë raste të reja të infektuar në vitin 2018.
 • 160000 fëmijë janë infektuar me HIV në vitin 2018
 • Deri më tani 32 milionë njerëz kanë vdekur nga shkaqe që kanë të bëjnë me HIV/SIDA-n
 • 770 000 persona kanë vdekur në vitin 2018.
 • Më shumë se 50% e personave që jetojnë me HIV kanë pranuar terapi anti-retrovirale (TAR).

 

Të dhëna kumulative për Republikën e Maqedonisë së Veriut, 1987-2019

 • Që nga viti 1987 e deri më tani janë regjistruar gjithsej 460 raste me HIV
 • 404 (88%) janë të gjinisë mashkulllore ndërsa 56 (12%) të gjinisë femërore
 • 104 persona kanë vdekur nga shkaqe që kanë të bëjnë me HIV

hiv 1

 

Mënyra e përhapjes së HIV-it

 • 56% e rasteve janë regjistruar tek meshkujt që kanë kryer marrëdhënie seksuale me meshkuj,
 • Mënyra heteroseksuale e përhapjes është regjistruar tek 36% e rasteve.
 • Personat të cilët injektojnë droga marrin pjesë me 2,5%.
 • Nga 6 raste janë regjistruar tek personat me hemofili (i fundit para 15 vitesh) dhe përcjellja nga nëna tek fëmija.

 

hiv 2

Shpërndarja sipas grupmoshave

 • 64% e personave që jetojnë me HIV në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë në moshë nga 20-39 vjet

 

 hiv 3

 

Gjendja me HIV-in në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2019

 • Janë raportuar 57 raste të reja me HIV, nga të cilat 55 janë të gjinisë mashkulllore
 • Mosha mesatare e rasteve të reja është 34 vjet (nga 19 deri më 64 vjet)
 • 44 persona ose 77% janë në moshë nga 20 deri më 39 vjet
 • 9 kanë qenë në moshë nga 40-49 vjet, një në moshë 19 vjet dhe 3 më të moshuar se 50 vjet.
 • 70% e rasteve janë meshkuj të cilët kanë kryer marrëdhënie seksuale me meshkuj ( МMМ)
 • 28% e personave janë infektuar gjatë mënyrës heteroseksuale të përhapjes
 • 27 raste janë me banim në Shkup
 • 30 raste të tjera janë regjistruar në 12 qytete të tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

 

 

Shpërndarja e rasteve sipas QSHP-ve

 

Vendi i banimit sipas rajoneve shëndetësore 2019 – Numri 2019 – Incidenca/100.000 Gjithsej Incidenca kumulative /100.000
QSHP Manastir 5 2.7 25 13.6
QSHP Veles 4 1.9 33 15.7
QSHP Koçan 0 0.0 19 18.2
QSHP Kumanovë 5 2.8 31 17.6
QSHP Ohër 2 1.3 20 13.2
QSHP Prilep 2 1.9 23 21.6
QSHP Shkup 27 4.4 213 34.5
QSHP Strumicë 1 0.9 11 10.3
QSHP Tetovë 6 1.9 42 13.1
QSHP Shtip 4 4.0 30 29.8
Shtetas të huaj 1 11  
E panjohur 0 1
Gjithsej 57 2.8 460 22.2

 

 

 

 

Rezultate të arrira për parandalimin e infeksionit me HIV në vitin 2019 – Komunitetet bëjnë dallimin!

 

Qendrat e shëndetit publik

 • 700 persona i janë nënshtruar testimit falas dhe anonim për HIV
 • Janë realizuar 150 seanca edukative në shkolla dhe kolektive punuese

 

hiv 4

 

Niveli i deficitit imunitar si pasojë e HIV-it gjatë diagnostikimit

 

 • Në vitin 2019 vetëm 34% e rasteve HIV+ janë diagnostikuar në kohë!
 • 66% e rasteve HIV+ në vitin 2019 janë diagnostikuar me vonesë (10% më shumë se në vitin 2018).
 • 22% janë diagnostikuar me deficit imunitar të rëndë.

hiv 5