Me rastin e Ditës Botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë, Instituti i shëndetit  publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet Njësisë së tij të mjekësisë së punës dhe vlerësimit të rreziqeve shëndetësore, si edhe çdo vit edhe këtë herë e publikon informacionin për lëndimet në punë, 2018/2019.

Të dhënat tregojnë se në vitin 2019 janë regjistruar 1.121 lëndime në punë, një shkallë kjo prej 141,0 lëndime në 100.000 punonjës (141,2/100000), që paraqet një rritje prej afër 25% krahasuar me vitin e kaluar.

 

Raporti për lëndimet në punë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2018-2019 (PDF)