Hulumoni problemet qenësore

Zbuloni se si kanceri na prek të gjithëve dhe se si të gjithë ne mund të ndikojmë në zvogëlimin e incidencës.

rak 1

Barazi në qasjen në kujdes për trajtimin e kancerit

Pa dallim se kush jemi ose ku jetojmë, të gjithë ne meritojmë qasje në të dhëna të sakta për kancerin dhe në shërbime cilësore për parandalim, diagnostikim, trajtim dhe mbështetje.

rak 2

Parandalim dhe zvogëlim i rrezikut

Më shumë se një e treta e kancerëve mund të parandalohen. Kjo do të thotë se ne mund të ndikojmë në zvogëlimin e rrezikut.

rak 3

Ndërgjegjësim, kuptim, mite dhe dezinformata

Qasja në të dhëna dhe dituri për kancerin të gjithëve na bën më të fortë.

rak 4

Aktivitete të qeverisë dhe përgjegjësi

Qeveritë mund të ndikojnë në shumë nivele për të parandaluar dhe zvogëluar numrin e rasteve me kancer.

rak 5

Përtej atij fizik: ndikim psikik dhe emocional

Ndikimi i kancerit nuk shihet vetëm tek shëndeti fizik. Ai prek edhe mirëqenien mendore dhe emocionale të pacientëve dhe të kujdestarëve të tyre.

rak 6

Duke shpëtuar jetë, kurse para

Mirëqenia financiare e popujve, individëve dhe familjeve ka një ndkim të madh ndaj zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe njerëzor. Duke u fokusuar në shpëtimin e jetëve, ne mund të kursejmë edhe para.

rak 7

Zvogëlimi i hendekut për dituritë

Mungesa e punonjësve shëndetësorë të kualifikuar është një nga pengesat më të mëdha gjatë sigurimit të një kujdesi cilësor për trajtimin e kancerit.

rak 8

Të punojmë bashkë si një

Duke i bashkuar forcat ne ndihmojmë në përforcimin e angazhimeve që stimulojnë përfaqësim të fuqishëm, veprim dhe përgjegjësi në çdo nivel.

 

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign