TULAREMIA

TULAREMIA

Tularemia është sëmundje infektive akute nga e cila sëmuren edhe njerëzit edhe kafshët, ndërsa shkaktar i saj është bakteri. Kjo sëmundje i përket infeksioneve natyrore fekale. Etiologjia Shkaktarë i sëmundjes është bakteri Francisella tularensis, i cili është koko bacil i…

Continue Reading