Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 23/07/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 661 70 0 0 661 70
2 QSHP Shkup 24 0 0 0 24 0
3 Avicena (skrining) 156 10 0 0 156 10
4 Biotek (privat) 158 3 0 0 158 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 214 8 0 0 214 8
6 Sistina (privat) 150 7 0 0 150 7
7 ASHAM 110 22 0 0 110 22
8 Mjekësia ligjore 12 0 0 0 12 0
9 QSHP Manastir 42 8 0 0 42 8
10 KSIGJF 8 1 0 0 8 1
11 KGJA 0 0 0 0    
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1535 129 0 0 1535 129
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 92550 9797 4982 24 87568 9773
1 ISHP- Virusologjia 46056 5488 3226 22 42830 5466
2 QSHP Shkup 1112 167 0 0 1112 167
3 Avicena (skrining) 6312 794 0 0 6312 794
4 Biotek (privat) 7538 433 0 0 7538 433
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 12609 956 0 0 12609 956
6 Sistina (privat) 8042 468 0 0 8042 468
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8282 1199 1756 2 6526 1197
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 263 6 0 0 263 6
11 QSHP Manastir 1104 160 0 0 1104 160
12 KSIGJF 370 27 0 0 370 27
13 KGJA 81 5 0 0 81 5
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 23.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 45 5 60 4511 730,4 185 30,0 4,1% 2408 1918
2 Kumanovë 7   7 952 667,2 48 33,6 5,0% 647 257
3 Dibër 1     180 648,5 6 21,6 3,3% 59 115
4 Shtip 25   16 702 1332,8 11 20,9 1,6% 333 358
5 Prilep 4   1 318 333,6 23 24,1 7,2% 241 54
6 Tetovë 9   12 976 488,6 71 35,5 7,3% 621 284
7 Strugë 5 1   401 591,0 42 61,9 10,5% 166 193
8 Veles     4 209 315,4 13 19,6 6,2% 173 23
9 Manastir 6     104 102,0 2 2,0 1,9% 50 52
10 Ohër 3     258 459,8 7 12,5 2,7% 144 107
11 Kavadar 1   2 33 76,7 1 2,3 3,0% 15 17
12 Gostivar 9   6 346 288,9 21 17,5 6,1% 105 220
13 Gjevgjeli**       19 55,2 0 0,0 0,0% 11 8
14 Strumicë       31 32,7 3 3,2 9,7% 7 21
15 Kriva Pallankë       22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Radovish       27 82,8 1 3,1 3,7% 4 22
17 Krushevë       15 157,4 2 21,0 13,3% 3 10
18 Koçan 3     93 193,9 3 6,3 3,2% 67 23
19 Probishtip       46 300,6 0 0,0 0,0% 19 27
20 Demir Hisar 1     21 250,7 0 0,0 0,0% 2 19
21 Makedonski Brod       10 89,3 0 0,0 0,0% 4 6
22 Pehçevë       6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë       4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë       6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë     1 4 20,6 0 0,0 0,0% 4 0
26 Dellçevë 1     2 8,3 1 4,2 50,0% 0 1
27 Kratovë       12 125,4 0 0,0 0,0% 5 7
28 Sveti Nikole 3     210 1023,8 0 0,0 0,0% 15 195
29 Kërçovë 6     114 199,5 5 8,7 4,4% 19 90
30 Prespë       142 868,4 4 24,5 2,8% 85 53
31 Negotinë*       23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Gjithsej 129 6 109 9797 471,6 451 21,7 4,6% 5254 4092

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**6 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 271
Aerodrom 207
Gazi Babë 202
Kisella Vodë 176
Karposh 172
Qendër 164
Butel 139
Gjorçe Petrov 125
Saraj 112
Shuto Orizare 109
Studeniçan 105
Haraçinë 34
Ilinden 25
Petrovec 20
Sopishte 22
Zelenikovë 13
Çuçer Sandevë 11
Të huaj 7
Gjithsej 1918