Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 26/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 476 94 0 0 527 85
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 104 11 0 0 95 9
4 Biotek (privat) 69 6 0 0 125 14
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 148 22 0 0 171 20
6 Sistina (privat) 114 9 0 0 134 16
7 ASHAM 116 20 0 0 0 0
8 Mjekësia ligjore 11 0 0 0 4 0
9 QSHP Manastir 36 1 0 0 30 6
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1074 163 0 0 1086 150
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 57895 5903 4981 24 52914 5881
1 ISHP- Virusologjia 30840 3545 3225 22 27615 3523
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3125 395 0 0 3125 395
4 Biotek (privat) 4821 218 0 0 4821 218
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7978 534 0 0 7978 534
6 Sistina (privat) 4343 238 0 0 4343 238
7 ASHAM 5088 727 1756 2 3332 725
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 90 3 0 0 90 3
10 QSHP Manastir 79 14 0 0 79 14

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 26.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 93 3 21 2893 468.4 99 16.0 3.4% 863 1931
2 Kumanovë 7 732 513.0 38 26.6 5.2% 418 276
3 Dibër 89 320.7 4 14.4 4.5% 48 37
4 Shtip 3 3 306 580.9 6 11.4 2.0% 119 181
5 Prilep 4 2 246 258.1 19 19.9 7.7% 204 23
6 Tetovë 12 6 3 640 320.4 49 24.5 7.7% 217 374
7 Strugë 3 196 288.9 26 38.3 13.3% 56 114
8 Veles 173 261.1 12 18.1 6.9% 131 30
9 Manastir 1 1 46 45.1 2 2.0 4.3% 29 15
10 Ohër 9 149 265.6 4 7.1 2.7% 20 125
11 Kavadar 14 32.5 1 2.3 7.1% 5 8
12 Gostivar 3 104 86.8 8 6.7 7.7% 33 63
13 Gjevgjeli 10 29.1 0 0.0 0.0% 6 4
14 Strumicë 14 14.8 1 1.1 7.1% 3 10
15 Kriva Pallankë 15 62.7 0 0.0 0.0% 6 9
16 Radovish 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Krushevë 6 63.0 1 10.5 16.7% 2 3
18 Koçan 1 67 139.7 2 4.2 3.0% 35 30
19 Probishtip 14 91.5 0 0.0 0.0% 5 9
20 Demir Hisar 1 11.9 0 0.0 0.0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26.8 0 0.0 0.0% 2 1
22 Pehçevë 5 100.1 0 0.0 0.0% 3 2
23 Berovë 2 15.4 0 0.0 0.0% 1 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 2 4
25 Vinicë 3 15.4 0 0.0 0.0% 3 0
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 4 41.8 0 0.0 0.0% 3 1
28 Sveti Nikole 24 117.0 0 0.0 0.0% 2 22
29 Kërçovë 8 24 42.0 1 1.7 4.2% 3 20
30 Prespë 5 94 574.9 3 18.3 3.2% 1 90
31 Negotinë* 1 21 89.5 0 0.0 0.0% 11 10
Gjithsej 150 9 30 5906 284.3 277 13.3 4.7% 2236 3393

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 421
Gazi Babë 151
Aerodrom 147
Saraj 139
Butel 137
Кarposh 128
Qendër 127
Kisella Vodë 109
Studeniçan 95
90
Gjorçe Petrov 86
Shuto Orizare 73
Haraçinë 54
Ilinden 30
Petrovec 18
Çuçer Sandevë 16
Sopishte 12
Të huaj 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 1838