Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 27/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 416 18 0 0 416 18
2 QSHP Shkup 36 2 0 0 36 2
3 Avicena (skrining) 112 13 0 0 112 13
4 Biotek (privat) 116 7 0 0 116 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 274 19 0 0 274 19
6 Sistina (privat) 139 5 0 0 139 5
7 ASHAM 187 31 0 0 187 31
8 Mjekësia ligjore 13 1 0 0 13 1
9 QSHP Manastir 47 5 0 0 47 5
10 KSIGJF 4 0 0 0 4 0
11 KGJA 12 1 0 0 12 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1356 102 0 0 1356 102
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 97550 10315 4982 24 92568 10291
1 ISHP- Virusologjia 48380 5793 3226 22 45154 5771
2 QSHP Shkup 1227 173 0 0 1227 173
3 Avicena (skrining) 6704 831 0 0 6704 831
4 Biotek (privat) 7867 455 0 0 7867 455
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 13293 1002 0 0 13293 1002
6 Sistina (privat) 8564 489 0 0 8564 489
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8620 1251 1756 2 6864 1249
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 277 7 0 0 277 7
11 QSHP Manastir 1298 181 0 0 1298 181
12 KSIGJF 395 29 0 0 395 29
13 KGJA 144 10 0 0 144 10
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 27.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 39 1 49 4699 760,8 193 31,2 4,1% 2641 1865
2 Kumanovë 11 1 1002 702,2 51 35,7 5,1% 657 294
3 Dibër 192 691,8 6 21,6 3,1% 62 124
4 Shtip 13 1 2 774 1469,4 13 24,7 1,7% 342 419
5 Prilep 3 1 327 343,1 24 25,2 7,3% 248 55
6 Tetovë 2 10 1000 500,6 71 35,5 7,1% 659 270
7 Strugë 2 17 418 616,1 44 64,8 10,5% 183 191
8 Veles 212 320,0 13 19,6 6,1% 179 20
9 Manastir 6 122 119,7 2 2,0 1,6% 55 65
10 Ohër 3 15 265 472,3 7 12,5 2,6% 159 99
11 Kavadar 3 51 118,5 1 2,3 2,0% 16 34
12 Gostivar 8 2 393 328,1 23 19,2 5,9% 130 240
13 Gjevgjeli** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë 1 35 37,0 3 3,2 8,6% 9 23
15 Kriva Pallankë 22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Radovish 1 29 88,9 1 3,1 3,4% 4 24
17 Krushevë 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Koçan 1 1 96 200,1 3 6,3 3,1% 70 23
19 Probishtip 48 313,7 0 0,0 0,0% 19 29
20 Demir Hisar 1 25 298,4 0 0,0 0,0% 2 23
21 Makedonski Brod 1 16 142,9 0 0,0 0,0% 4 12
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 1 8 41,2 0 0,0 0,0% 4 4
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 13 135,9 0 0,0 0,0% 5 8
28 Sveti Nikole 3 220 1072,5 0 0,0 0,0% 28 192
29 Kërçovë 4 1 1 124 217,0 7 12,2 5,6% 25 92
30 Prespë 1 143 874,5 4 24,5 2,8% 100 39
31 Negotinë* 23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Gjithsej 102 5 99 10315 496,5 471 22,7 4,6% 5663 4181

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

 

Çair 262
Aerodrom 205
Gazi Babë 193
Kisella Vodë 179
Karposh 165
Qendër 150
Gjorçe Petrov 129
Butel 128
Saraj 125
Shuto Orizare 105
Studeniçan 92
Haraçinë 36
Ilinden 25
Sopishte 21
Petrovec 19
Çuçer Sandevë 12
Zelenikovë 8
Të huaj 8
3
Gjithsej 1856