Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 11/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 679 72 0 0 679 72
2 QSHP Shkup 30 0 0 0 30 0
3 Avicena (skrining) 174 7 0 0 174 7
4 Biotek (privat) 167 7 0 0 167 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 161 7 0 0 161 7
6 Sistina (privat) 175 13 0 0 175 13
7 ASHAM 132 20 0 0 132 20
8 Mjekësia ligjore 10 0 0 0 10 0
9 QSHP Manastir 70 10 0 0 70 10
10 KSIGJF 15 3 0 0 15 3
11 KGJA 14 0 0 0 14 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1627 139 0 0 1627 139
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 119102 12217 4982 24 114120 12193
1 ISHP- Virusologjia 58223 6856 3226 22 54997 6834
2 QSHP Shkup 1555 185 0 0 1555 185
3 Avicena (skrining) 8634 922 0 0 8634 922
4 Biotek (privat) 9805 525 0 0 9805 525
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 15851 1148 0 0 15851 1148
6 Sistina (privat) 10946 617 0 0 10946 617
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9801 1454 1756 2 8045 1452
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 357 7 0 0 357 7
11 QSHP Manastir 2076 317 0 0 2076 317
12 KSIGJF 573 61 0 0 573 61
13 KGJA 396 13 0 0 396 13
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 11.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 30 132 5239 848,2 218 35,3 4,2% 3964 1057
2 Kumanovë 20 22 1193 836,1 57 39,9 4,8% 872 264
3 Dibër 2 8 221 796,3 7 25,2 3,2% 92 122
4 Shtip 15 14 1002 1902,3 18 34,2 1,8% 642 342
5 Prilep 1 4 347 364,0 24 25,2 6,9% 288 35
6 Tetovë 6 6 1103 552,2 74 37,0 6,7% 856 173
7 Strugë 8 493 726,6 45 66,3 9,1% 289 159
8 Veles 1 238 359,2 13 19,6 5,5% 200 25
9 Manastir 2 7 171 167,8 6 5,9 3,5% 94 71
10 Ohër 3 1 304 541,8 10 17,8 3,3% 217 77
11 Kavadar 8 3 134 311,4 1 2,3 0,7% 31 102
12 Gostivar 19 2 606 506,0 28 23,4 4,6% 274 304
13 Gjevgjeli** 1 26 75,6 0 0,0 0,0% 11 15
14 Strumicë 2 43 45,4 3 3,2 7,0% 13 27
15 Kriva Pallankë 28 117,1 0 0,0 0,0% 14 14
16 Radovish 36 110,4 1 3,1 2,8% 24 11
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 11 3
18 Koçan 5 3 120 250,2 4 8,3 3,3% 88 28
19 Probishtip 64 418,3 0 0,0 0,0% 46 18
20 Demir Hisar 2 4 49 584,9 1 11,9 2,0% 17 31
21 Makedonski Brod 3 57 509,1 2 17,9 3,5% 11 44
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 1 10 76,9 1 7,7 10,0% 3 6
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 35 180,2 0 0,0 0,0% 4 31
26 Dellçevë 1 3 6 25,0 1 4,2 16,7% 4 1
27 Kratovë 15 156,8 0 0,0 0,0% 12 3
28 Sveti Nikole 6 23 250 1218,8 0 0,0 0,0% 164 86
29 Kërçovë 4 6 220 384,9 9 15,7 4,1% 83 128
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 131 11
31 Negotinë* 1 32 136,4 1 4,3 3,1% 20 11
Gjithsej 139 1 239 12217 588,0 530 25,5 4,3% 8487 3200

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 152
Aerodrom 132
Karposh 108
Gazi Babë 102
Qendër 98
Kisella Voda 96
Shuto Oruzare 81
Gjorçe Petrov 73
Butel 65
Saraj 44
Studeniçan 35
Haraçinë 19
Ilinden 17
Sopishte 10
Çuçer Sandevë 8
Petrovec 8
Zelenikovë 5
Të huaj 3
Çento 1
Gjithsej 1057