Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 12/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 792 57 0 0 792 57
2 QSHP Shkup 29 3 0 0 29 3
3 Avicena (skrining) 168 12 0 0 168 12
4 Biotek (privat) 140 12 0 0 140 12
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 260 18 0 0 260 18
6 Sistina (privat) 221 10 0 0 221 10
7 ASHAM 131 16 0 0 131 16
8 Mjekësia ligjore 12 0 0 0 12 0
9 QSHP Manastir 70 11 0 0 70 11
10 KSIGJF 9 2 0 0 9 2
11 KGJA 16 0 0 0 16 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1848 141 0 0 1848 141
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 120950 12357 4982 24 115968 12333
1 ISHP- Virusologjia 59015 6913 3226 22 55789 6891
2 QSHP Shkup 1584 188 0 0 1584 188
3 Avicena (skrining) 8802 934 0 0 8802 934
4 Biotek (privat) 9945 537 0 0 9945 537
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 16111 1166 0 0 16111 1166
6 Sistina (privat) 11167 627 0 0 11167 627
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9932 1469 1756 2 8176 1467
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 369 7 0 0 369 7
11 QSHP Manastir 2146 328 0 0 2146 328
12 KSIGJF 582 63 0 0 582 63
13 KGJA 412 13 0 0 412 13
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 12.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 48 1 37 5287 856,0 219 35,5 4,1% 4001 1067
2 Kumanovë 21 27 1214 850,8 57 39,9 4,7% 899 258
3 Dibër 2 223 803,5 7 25,2 3,1% 92 124
4 Shtip 15 56 1017 1930,8 18 34,2 1,8% 698 301
5 Prilep 1 3 348 365,1 24 25,2 6,9% 291 33
6 Tetovë 5 1103 552,2 74 37,0 6,7% 861 168
7 Strugë 1 494 728,1 45 66,3 9,1% 289 160
8 Veles 238 359,2 13 19,6 5,5% 200 25
9 Manastir 7 1 178 174,6 6 5,9 3,4% 95 77
10 Ohër 303 540,0 10 17,8 3,3% 217 76
11 Kavadar 9 4 143 332,3 1 2,3 0,7% 35 107
12 Gostivar 4 14 610 509,3 28 23,4 4,6% 288 294
13 Gjevgjeli** 1 5 27 78,5 0 0,0 0,0% 16 11
14 Strumicë 4 47 49,6 3 3,2 6,4% 13 31
15 Kriva Pallankë 28 117,1 0 0,0 0,0% 14 14
16 Radovish 2 36 110,4 1 3,1 2,8% 26 9
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 11 3
18 Koçan 4 124 258,5 4 8,3 3,2% 88 32
19 Probishtip 2 66 431,3 0 0,0 0,0% 46 20
20 Demir Hisar 1 1 50 596,9 1 11,9 2,0% 18 31
21 Makedonski Brod 4 1 61 544,8 2 17,9 3,3% 12 47
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 1 11 84,6 1 7,7 9,1% 3 7
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 7 42 216,2 0 0,0 0,0% 4 38
26 Dellçevë 6 25,0 1 4,2 16,7% 4 1
27 Kratovë 15 156,8 0 0,0 0,0% 12 3
28 Sveti Nikole 3 11 253 1233,4 0 0,0 0,0% 175 78
29 Kërçovë 5 1 7 225 393,7 10 17,5 4,4% 90 125
30 Prespë 1 146 892,9 4 24,5 2,7% 132 10
31 Negotinë* 1 33 140,6 1 4,3 3,0% 20 12
Gjithsej 141 2 175 12357 594,8 532 25,6 4,3% 8662 3163

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 150
Aerodrom 152
Gazi Babë 132
Karposh 120
Qendër 108
Kisella Vodë 90
Shuto Orizare 89
Gjorçe Petrov 76
Butel 65
Saraj 39
Studeniçan 33
Ilinden 20
Haraçinë 20
Sopishte 11
Çuçer Sandevë 9
Petrovec 8
Zelenikovë 6
3
Të huaj 3
Gjithsej 1067