Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 15/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 560 53 0 0 560 53
2 QSHP Shkup 12 2 0 0 12 2
3 Avicena (skrining) 168 6 0 0 168 6
4 Biotek (privat) 149 14 0 0 149 14
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0 0 0 0 0
6 Sistina (privat) 191 5 0 0 191 5
7 ASHAM 0 0 0 0 0 0
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 59 3 0 0 59 3
10 KSIGJF 7 4 0 0 7 4
11 KGJA 10 0 0 0 10 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1156 87 0 0 1156 87
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 126284 12739 4982 24 121302 12715
1 ISHP- Virusologjia 60951 7120 3226 22 57725 7098
2 QSHP Shkup 1644 190 0 0 1644 190
3 Avicena (skrining) 9324 956 0 0 9324 956
4 Biotek (privat) 10851 583 0 0 10851 583
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 16736 1202 0 0 16736 1202
6 Sistina (privat) 11934 647 0 0 11934 647
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10120 1491 1756 2 8364 1489
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 383 7 0 0 383 7
11 QSHP Manastir 2405 345 0 0 2405 345
12 KSIGJF 609 72 0 0 609 72
13 KGJA 442 14 0 0 442 14
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 15.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 34 3 35 5407 875.4 226 36.6 4.2% 4178 1003
2 Kumanovë 13 1 1264 885.8 57 39.9 4.5% 934 273
3 Dibër 226 814.3 7 25.2 3.1% 152 67
4 Shtip 4 1043 1980.1 18 34.2 1.7% 753 272
5 Prilep 358 375.6 24 25.2 6.7% 297 37
6 Tetovë 8 1 1137 569.2 74 37.0 6.5% 904 159
7 Strugë 1 1 521 767.9 46 67.8 8.8% 289 186
8 Veles 243 366.8 13 19.6 5.3% 202 28
9 Manastir 1 184 180.5 6 5.9 3.3% 102 76
10 Ohër 306 545.4 10 17.8 3.3% 217 79
11 Kavadar 4 152 353.2 2 4.6 1.3% 40 110
12 Gostivar 20 1 645 538.5 29 24.2 4.5% 331 285
13 Gjevgjeli** 28 81.4 0 0.0 0.0% 18 10
14 Strumicë 2 51 53.8 3 3.2 5.9% 26 22
15 Kriva Pallankë 28 117.1 0 0.0 0.0% 23 5
16 Radovish 38 116.5 1 3.1 2.6% 27 10
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 12 2
18 Koçan 128 266.8 4 8.3 3.1% 90 34
19 Probishtip 2 69 451.0 0 0.0 0.0% 52 17
20 Demir Hisar 53 632.7 1 11.9 1.9% 20 32
21 Makedonski Brod 65 580.5 2 17.9 3.1% 14 49
22 Pehçevë 8 160.2 0 0.0 0.0% 6 2
23 Berovë 1 1 14 107.7 2 15.4 14.3% 4 8
24 Vallandovë 8 67.5 0 0.0 0.0% 6 2
25 Vinicë 46 236.8 0 0.0 0.0% 5 41
26 Dellçevë 8 33.3 1 4.2 12.5% 4 3
27 Kratovë 1 15 156.8 0 0.0 0.0% 13 2
28 Sveti Nikole 6 258 1257.8 1 4.9 0.4% 197 60
29 Kërçovë 3 239 418.2 10 17.5 4.2% 102 127
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 133 9
31 Negotinë* 35 149.1 1 4.3 2.9% 23 11
Gjithsej 87 5 51 12739 613.2 544 26.2 4.3% 9174 3021

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 142
Gazi Babë 126
Aerodrom 124
Karposh 102
Qendër 90
Kisella Voda 78
Gjorçe Petrov 69
Butel 66
Shuto Orizare 63
Saraj 36
Studeniçan 31
Haraçinë 18
Ilinden 14
Sopishte 12
Çuçer Sandevë 9
8
Petrovec 7
Zelenikovë 5
Të huaj 3
Gjithsej 1003