Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 17/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 550 59 0 0 550 59
2 QSHP Shkup 25 0 0 0 25 0
3 Avicena (skrining) 139 7 0 0 139 7
4 Biotek (privat) 281 9 0 0 281 9
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 311 13 0 0 311 13
6 Sistina (privat) 242 6 0 0 242 6
7 ASHAM 113 29 0 0 113 29
8 Mjekësia ligjore 9 0 0 0 9 0
9 QSHP Manastir 32 6 0 0 32 6
10 KSIGJF 20 1 0 0 20 1
11 KGJA 20 0 0 0 20 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1742 130 0 0 1742 130
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 128938 12970 4982 24 123956 12946
1 ISHP- Virusologjia 62015 7261 3226 22 58789 7239
2 QSHP Shkup 1681 190 0 0 1681 190
3 Avicena (skrining) 9463 963 0 0 9463 963
4 Biotek (privat) 11165 592 0 0 11165 592
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 17195 1218 0 0 17195 1218
6 Sistina (privat) 12311 658 0 0 12311 658
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10233 1521 1756 2 8477 1519
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 392 7 0 0 392 7
11 QSHP Manastir 2488 359 0 0 2488 359
12 KSIGJF 640 74 0 0 640 74
13 KGJA 469 14 0 0 469 14
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 17.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 40 1 87 5458 883,7 228 36,9 4,2% 4325 905
2 Kumanovë 6 18 1295 907,6 57 39,9 4,4% 952 286
3 Dibër 226 814,3 7 25,2 3,1% 152 67
4 Shtip 13 1 14 1061 2014,3 19 36,1 1,8% 784 258
5 Prilep 5 2 370 388,2 24 25,2 6,5% 303 43
6 Tetovë 13 6 1154 577,7 74 37,0 6,4% 922 158
7 Strugë 4 525 773,8 46 67,8 8,8% 308 171
8 Veles 243 366,8 14 21,1 5,8% 202 27
9 Manastir 3 4 187 183,5 6 5,9 3,2% 108 73
10 Ohër 6 315 561,4 10 17,8 3,2% 233 72
11 Kavadar 2 160 371,8 2 4,6 1,3% 53 105
12 Gostivar 18 9 678 566,1 29 24,2 4,3% 351 298
13 Gjevgjeli** 31 90,1 0 0,0 0,0% 18 13
14 Strumicë 1 53 56,0 3 3,2 5,7% 26 24
15 Kriva Pallankë 30 125,4 0 0,0 0,0% 25 5
16 Radovish 38 116,5 1 3,1 2,6% 27 10
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 13 1
18 Koçan 128 266,8 4 8,3 3,1% 95 29
19 Probishtip 2 71 464,0 0 0,0 0,0% 52 19
20 Demir Hisar 60 716,2 1 11,9 1,7% 22 37
21 Makedonski Brod 1 65 580,5 3 26,8 4,6% 18 44
22 Pehçevë 8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Berovë 1 16 123,0 2 15,4 12,5% 7 7
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 5 56 288,3 0 0,0 0,0% 15 41
26 Dellçevë 4 14 58,2 1 4,2 7,1% 4 9
27 Kratovë 15 156,8 0 0,0 0,0% 14 1
28 Sveti Nikole 261 1272,4 1 4,9 0,4% 199 61
29 Kërçovë 7 5 247 432,2 10 17,5 4,0% 109 128
30 Prespë 6 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë* 36 153,4 1 4,3 2,8% 23 12
Gjithsej 130 2 152 12970 624,3 549 26,4 4,2% 9513 2908

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 7 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 127
Gazi Babë 118
Aerodrom 116
Karposh 93
Qendër 87
Kisella Voda 69
Butel 66
Gjorçe Petrov 63
Shuto Orizare 47
Saraj 26
Studeniçan 30
Haraçinë 17
Ilinden 11
Sopishte 10
Çuçer Sandevë 8
Petrovec 7
Zelenikovë 6
Të huaj 3
1
Gjithsej 905