Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 30/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 516 65 0 0 516 65
2 QSHP Shkup 23 4 0 0 23 4
3 Avicena (skrining) 156 7 0 0 156 7
4 Biotek (privat) 116 8 0 0 116 8
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 185 12 0 0 185 12
6 Sistina (privat) 192 10 0 0 192 10
7 ASHAM 78 15 0 0 78 15
8 Mjekësia ligjore 8 0 0 0 8 0
9 QSHP Manastir 68 12 0 0 68 12
10 KSIGJF 27 5 0 0 27 5
11 KGJA 8 1 0 0 8 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1377 139 0 0 1377 139
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 102317 10754 4982 24 97335 10730
1 ISHP- Virusologjia 50185 5985 3226 22 46959 5963
2 QSHP Shkup 1297 180 0 0 1297 180
3 Avicena (skrining) 7138 861 0 0 7138 861
4 Biotek (privat) 8320 469 0 0 8320 469
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 13973 1053 0 0 13973 1053
6 Sistina (privat) 9056 514 0 0 9056 514
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 8930 1302 1756 2 7174 1300
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 304 7 0 0 304 7
11 QSHP Manastir 1495 223 0 0 1495 223
12 KSIGJF 455 37 0 0 455 37
13 KGJA 279 11 0 0 279 11
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 30.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 36 5 353 4811 778,9 202 32,7 4,2% 3121 1488
2 Kumanovë 11 61 1049 735,2 52 36,4 5,0% 751 246
3 Dibër 2 17 195 702,6 6 21,6 3,1% 81 108
4 Shtip 11 27 820 1556,8 13 24,7 1,6% 382 425
5 Prilep 1 5 331 347,3 24 25,2 7,3% 254 53
6 Tetovë 14 17 1042 521,6 73 36,5 7,0% 743 226
7 Strugë 8 4 449 661,7 44 64,8 9,8% 210 195
8 Veles 4 4 220 332,0 13 19,6 5,9% 189 18
9 Manastir 2 137 134,4 3 2,9 2,2% 62 72
10 Ohër 3 272 484,8 7 12,5 2,6% 181 84
11 Kavadar 5 60 139,4 1 2,3 1,7% 16 43
12 Gostivar 16 14 440 367,4 24 20,0 5,5% 156 260
13 Gjevgjeli** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë 1 4 36 38,0 3 3,2 8,3% 13 20
15 Kriva Pallankë 24 100,3 0 0,0 0,0% 14 10
16 Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4% 5 23
17 Krushevë 1 1 16 167,9 2 21,0 12,5% 5 9
18 Koçan 1 1 2 99 206,4 4 8,3 4,0% 72 23
19 Probishtip 2 8 52 339,8 0 0,0 0,0% 32 20
20 Demir Hisar 31 370,1 0 0,0 0,0% 4 27
21 Makedonski Brod 1 20 178,6 0 0,0 0,0% 4 16
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 5 38,5 1 7,7 20,0% 2 2
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 6 14 72,1 0 0,0 0,0% 4 10
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 13 135,9 0 0,0 0,0% 6 7
28 Sveti Nikole 1 5 222 1082,3 0 0,0 0,0% 47 175
29 Kërçovë 15 7 157 274,7 7 12,2 4,5% 48 102
30 Prespë 1 2 146 892,9 4 24,5 2,7% 110 32
31 Negotinë* 25 106,5 1 4,3 4,0% 19 5
Gjithsej 139 6 534 10754 517,6 486 23,4 4,5% 6554 3714

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

 

Çair 262
Aerodrom 205
Gazi Babë 193
Kisella Vodë 179
Karposh 165
Qendër 150
Gjorçe Petrov 129
Butel 128
Saraj 125
Shuto Orizare 105
Studeniçan 92
Haraçinë 36
Ilinden 25
Sopishte 21
Petrovec 19
Çuçer Sandevë 12
Zelenikovë 8
Të huaj 8
3
Gjithsej 1856