Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 07/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 1002 84 0 0 1002 84
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 102 14 0 0 102 14
4 Biotek (privat) 155 6 0 0 155 6
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 209 22 0 0 209 22
6 Sistina (privat) 148 13 0 0 148 13
7 ASHAM 123 18 0 0 123 18
8 Mjekësia ligjore 14 1 0 0 14 1
9 QSHP Manastir 41 5 0 0 41 5
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1794 163 0 0 1794 163
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 71220 7406 4982 24 66238 7382
1 ISHP- Virusologjia 37625 4314 3226 22 34399 4292
2 QSHP Shkup 776 150 0 0 776 150
3 Avicena (skrining) 4040 505 0 0 4040 505
4 Biotek (privat) 5824 318 0 0 5824 318
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9530 682 0 0 9530 682
6 Sistina (privat) 5655 340 0 0 5655 340
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6473 931 1756 2 4717 929
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 139 4 0 0 139 4
11 QSHP Manastir 379 70 0 0 379 70
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 07.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 87 6 126 3573 578.5 145 23.5 4.1% 1533 1895
2 Kumanovë 7 31 813 569.8 43 30.1 5.3% 596 174
3 Dibër 2 1 118 425.1 5 18.0 4.2% 48 65
4 Shtip 10 11 404 767.0 8 15.2 2.0% 237 159
5 Prilep 3 1 286 300.0 20 21.0 7.0% 211 55
6 Tetovë 16 1 45 805 403.0 59 29.5 7.3% 403 343
7 Strugë 8 282 415.6 33 48.6 11.7% 68 181
8 Veles 7 198 298.8 13 19.6 6.6% 148 37
9 Manastir 63 61.8 2 2.0 3.2% 39 22
10 Ohër 1 210 374.3 5 8.9 2.4% 24 181
11 Kavadar 1 1 22 51.1 1 2.3 4.5% 6 15
12 Gostivar 8 1 180 150.3 12 10.0 6.7% 59 109
13 Gjevgjeli** 12 34.9 0 0.0 0.0% 9 3
14 Strumicë 1 18 19.0 1 1.1 5.6% 7 10
15 Kriva Pallankë 17 71.1 0 0.0 0.0% 6 11
16 Radovish 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Krushevë 7 73.5 2 21.0 28.6% 2 3
18 Koçan 1 75 156.3 3 6.3 4.0% 55 17
19 Probishtip 28 183.0 0 0.0 0.0% 11 17
20 Demir Hisar 1 3 35.8 0 0.0 0.0% 1 2
21 Makedonski Brod 6 53.6 0 0.0 0.0% 2 4
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 4 2
23 Berovë 3 23.1 1 7.7 33.3% 2 0
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 4 2
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 1 6 62.7 0 0.0 0.0% 3 3
28 Sveti Nikole 9 2 56 273.0 0 0.0 0.0% 7 49
29 Kërçovë 3 52 91.0 1 1.7 1.9% 8 43
30 Prespë 5 2 127 776.7 3 18.3 2.4% 37 87
31 Negotinë* 2 21 89.5 1 4.3 4.8% 17 3
Gjithsej 163 8 230 7406 356.5 359 17.3 4.8% 3554 3493

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit