Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 01/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 1001 113 0 0 1001 113
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 101 8 0 0 101 8
4 Biotek (privat) 105 11 0 0 105 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 138 15 0 0 138 15
6 Sistina (privat) 161 7 0 0 161 7
7 ASHAM 112 13 0 0 112 13
8 Mjekësia ligjore 6 0 0 0 6 0
9 QSHP Manastir 29 6 0 0 29 6
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1653 173 0 0 1653 173
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 63383 6626 4982 24 58401 6602
1 ISHP- Virusologjia 33618 3922 3226 22 30392 3900
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3540 460 0 0 3540 460
4 Biotek (privat) 5240 269 0 0 5240 269
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8553 594 0 0 8553 594
6 Sistina (privat) 4877 281 0 0 4877 281
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 5688 812 1756 2 3932 810
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 113 3 0 0 113 3
11 QSHP Manastir 199 45 0 0 199 45
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 01.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 75 8 105 3208 519,4 124 20,1 3,9% 1074 2010
2 Kumanovë 9 1 769 538,9 38 26,6 4,9% 512 219
3 Dibër 6 102 367,5 4 14,4 3,9% 48 50
4 Shtip 8 7 355 674,0 7 13,3 2,0% 187 161
5 Prilep 6 269 282,2 20 21,0 7,4% 206 43
6 Tetovë 9 2 12 723 361,9 55 27,5 7,6% 279 389
7 Strugë 14 2 10 242 356,7 31 45,7 12,8% 66 145
8 Veles 3 1 189 285,3 13 19,6 6,9% 134 42
9 Manastir 54 53,0 2 2,0 3,7% 32 20
10 Ohër 10 1 4 180 320,8 5 8,9 2,8% 24 151
11 Kavadar 3 21 48,8 1 2,3 4,8% 5 15
12 Gostivar 7*** 2 1 129 107,7 12 10,0 9,3% 47 70
13 Gjevgjeli** 2 12 34,9 0 0,0 0,0% 7 5
14 Strumicë 1 1 16 16,9 1 1,1 6,3% 5 10
15 Kriva Pallankë 15 62,7 0 0,0 0,0% 6 9
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 1 7 73,5 1 10,5 14,3% 2 4
18 Koçan 4 5 73 152,2 2 4,2 2,7% 50 21
19 Probishtip 1 1 20 130,7 0 0,0 0,0% 9 11
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 5 44,7 0 0,0 0,0% 2 3
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 1 3 23,1 0 0,0 0,0% 2 1
24 Vallandovë 1 7 59,1 0 0,0 0,0% 4 3
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 6 36 175,5 0 0,0 0,0% 4 32
29 Kërçovë 3 38 66,5 1 1,7 2,6% 5 32
30 Prespë 3 111 678,8 3 18,3 2,7% 11 97
31 Negotinë* 2 21 89,5 0 0,0 0,0% 13 8
Gjithsej 173 15 150 6625 318,9 321 15,5 4,8% 2748 3556

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

*** shtetas te huaj

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 422
Gazi Babë 177
Butel 162
Кarposh 160
Saraj 155
Aerodrom 154
Qendër 141
Kisella Vodë 114
Studeniçan 110
Gjorçe Petrov 110
Shuto Orizare 88
Haraçinë 51
Ilinden 32
Çuçer Sandevë 20
Petrovec 17
Sopishte 13
5
Zelenikovë 4
Të huaj 2
Gjithsej 1937