Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 10/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 334 73 0 0 334 73
2 QSHP Shkup 30 6 0 0 30 6
3 Avicena (skrining) 136 17 0 0 136 17
4 Biotek (privat) 121 4 0 0 121 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 120 17 0 0 120 17
6 Sistina (privat) 93 9 0 0 93 9
7 ASHAM 137 49 0 0 137 49
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 971 175 0 0 971 175
 

 

 

 

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 40004 3538 4655 20 35349 3518
1 ISHP- Virusologjia 23242 2447 2899 18 20343 2429
2 QSHP Shkup 441 105 0 0 441 105
3 Avicena (skrining) 1680 153 0 0 1680 153
4 Biotek (privat) 3027 95 0 0 3027 95
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 5562 308 0 0 5562 308
6 Sistina (privat) 2282 97 0 0 2282 97
7 ASHAM 3015 252 1756 2 1259 250
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 10.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 131 3 12 1592 257,8 46 7,4 2,9% 586 960
2 Kumanovë 24 597 418,4 27 18,9 4,5% 391 179
3 Dibër 53 191,0 4 14,4 7,5% 47 2
4 Shtip 2 1 227 431,0 3 5,7 1,3% 37 187
5 Prilep 2 1 222 232,9 18 18,9 8,1% 177 27
6 Tetovë 5 3 317 158,7 26 13,0 8,2% 144 147
7 Strugë 2 111 163,6 23 33,9 20,7% 52 36
8 Veles 4 2 149 224,9 10 15,1 6,7% 110 29
9 Manastir 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Ohër 1 46 82,0 0 0,0 0,0% 17 29
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 2 1 54 45,1 4 3,3 7,4% 19 31
13 Gjevgjeli 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Strumicë 7 7,4 1 1,1 14,3% 2 4
15 Kriva Pallankë 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 53 110,5 2 4,2 3,8% 29 22
19 Probishtip 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 2 5 24,4 0 0,0 0,0% 1 4
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Prespë 1 6,1 0 0,0 0,0% 0 1
31 Negotinë* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Gjithsej 175 5 18 3538 170,3 169 8,1 4,8% 1682 1687

*9 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Komunat në Shkup Raste aktive

Çair 209
Butel 76
Aerodrom 75
Gazi Babë 75
Qendër 73
Кarposh 72
Saraj 64
Kisella Vodë 43
Gjorçe Petrov 35
Shuto Orizare 26
Studeniçan 24
Haraçinë 24
Ilinden 19
Petrovec 6
Çuçer Sandevë 4
Sopishte 2
Të huaj 2
Gjithsej 829