Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 11/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 433 68 0 0 433 68
2 QSHP Shkup 36 0 0 0 36 0
3 Avicena (skrining) 126 18 0 0 126 18
4 Biotek (privat) 85 7 0 0 85 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 14 1 0 0 14 1
6 Sistina (privat) 156 18 0 0 156 18
7 ASHAM 112 16 0 0 112 16
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 29 8 0 0 29 8
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 991 136 0 0 991 136
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 76107 7975 4982 24 71125 7951
1 ISHP- Virusologjia 39725 4617 3226 22 36499 4595
2 QSHP Shkup 846 151 0 0 846 151
3 Avicena (skrining) 4568 586 0 0 4568 586
4 Biotek (privat) 6199 364 0 0 6199 364
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 10226 728 0 0 10226 728
6 Sistina (privat) 6117 359 0 0 6117 359
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6859 981 1756 2 5103 979
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
11 QSHP Manastir 613 91 0 0 613 91
5 5 0 0 5 5
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 11.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 46 2 77 3848 623.0 154 24.9 4.0% 1864 1830
2 Kumanovë 6 1 854 598.5 44 30.8 5.2% 624 186
3 Dibër 7 151 544.0 5 18.0 3.3% 57 89
4 Shtip 14 7 444 842.9 9 17.1 2.0% 263 172
5 Prilep 1 296 310.5 20 21.0 6.8% 213 63
6 Tetovë 12 15 868 434.5 63 31.5 7.3% 485 320
7 Strugë 9 2 1 320 471.6 37 54.5 11.6% 122 161
8 Veles 1 4 202 304.9 13 19.6 6.4% 154 35
9 Manastir 2 69 67.7 2 2.0 2.9% 41 26
10 Ohër 2 225 401.0 5 8.9 2.2% 87 133
11 Kavadar 25 58.1 1 2.3 4.0% 7 17
12 Gostivar 13 1 229 191.2 16 13.4 7.0% 70 143
13 Gjevgjeli** 1 12 34.9 0 0.0 0.0% 10 2
14 Strumicë 2 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Kriva Pallankë 19 79.4 0 0.0 0.0% 10 9
16 Radovish 3 8 24.5 0 0.0 0.0% 4 4
17 Krushevë 2 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Koçan 1 2 77 160.5 3 6.3 3.9% 59 15
19 Probishtip 1 36 235.3 0 0.0 0.0% 12 24
20 Demir Hisar 2 8 95.5 0 0.0 0.0% 1 7
21 Makedonski Brod 8 71.4 0 0.0 0.0% 4 4
22 Pehçevë 1 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 1 6 62.7 0 0.0 0.0% 3 3
28 Sveti Nikole 5 117 570.4 0 0.0 0.0% 7 110
29 Kërçovë 4 2 73 127.7 1 1.7 1.4% 10 62
30 Prespë 4 11 138 843.9 3 18.3 2.2% 53 82
31 Negotinë* 21 89.5 1 4.3 4.8% 17 3
Gjithsej 136 6 123 8111 390.4 382 18.4 4.7% 4203 3526

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

***4 raste të raportuara janë shtetas të huaj të shtruar në spital në Shkup dhe 1 në SK në Manastir që ka qenë me qëndrim në Prespë