Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 13/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 413 39 0 0 413 39
2 QSHP Shkup 21 0 0 0 21 0
3 Avicena (skrining) 104 10 0 0 104 10
4 Biotek (privat) 118 11 0 0 118 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 232 44 0 0 232 44
6 Sistina (privat) 152 9 0 0 152 9
7 ASHAM 140 14 0 0 140 14
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 27 5 0 0 27 5
10 KSIGJF 52 3 0 0 52 3
Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1259 135 0 0 1259 135
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 79392 8332 4982 24 74410 8308
1 ISHP- Virusologjia 41155 4780 3226 22 37929 4758
2 QSHP Shkup 925 157 0 0 925 157
3 Avicena (skrining) 4798 614 0 0 4798 614
4 Biotek (privat) 6402 382 0 0 6402 382
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 10582 787 0 0 10582 787
6 Sistina (privat) 6565 390 0 0 6565 390
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7208 1013 1756 2 5452 1011
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
11 QSHP Manastir 751 108 0 0 751 108
12 KSIGJF 52 3 0 0 52 3
5 5 0 0 5 5
13 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 13.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 76 1 68 3952 639.8 157 25.4 4.0% 2002 1793
2 Kumanovë 6 868 608.3 44 30.8 5.1% 624 200
3 Dibër 2 153 551.3 5 18.0 3.3% 57 91
4 Shtip 6 3 463 879.0 10 19.0 2.2% 272 181
5 Prilep 1 1 302 316.8 20 21.0 6.6% 218 64
6 Tetovë 13 1 15 885 443.0 64 32.0 7.2% 531 290
7 Strugë 7 15 337 496.7 37 54.5 11.0% 137 163
8 Veles 203 306.4 13 19.6 6.4% 157 33
9 Manastir 3 73 71.6 2 2.0 2.7% 41 30
10 Ohër 1 1 15 227 404.6 6 10.7 2.6% 102 119
11 Kavadar 1 27 62.7 1 2.3 3.7% 7 19
12 Gostivar 10 7 240 200.4 16 13.4 6.7% 77 147
13 Gjevgjeli** 1 13 37.8 0 0.0 0.0% 10 3
14 Strumicë 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Kriva Pallankë 1 19 79.4 0 0.0 0.0% 11 8
16 Radovish 8 24.5 0 0.0 0.0% 4 4
17 Krushevë 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Koçan 1 77 160.5 3 6.3 3.9% 62 12
19 Probishtip 1 37 241.8 0 0.0 0.0% 14 23
20 Demir Hisar 8 95.5 0 0.0 0.0% 1 7
21 Makedonski Brod 1 9 80.4 0 0.0 0.0% 4 5
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 1 5 9 94.1 0 0.0 0.0% 8 1
28 Sveti Nikole 2 6 120 585.0 0 0.0 0.0% 13 107
29 Kërçovë 3 1 84 147.0 2 3.5 2.4% 11 71
30 Prespë 1 4 139 850.0 3 18.3 2.2% 61 75
31 Negotinë* 22 93.7 1 4.3 4.5% 18 3
Gjithsej 135 4 142 8332 401.0 389 18.7 4.7% 4468 3475

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 293
Gazi Babë 199
Кarposh 148
Aerodrom 147
Qendër 144
Butel 139
Saraj 118
Studeniçan 109
Gjorçe Petrov 108
Kisella Vodë 101
Shuto Orizare 80
Haraçinë 40
Ilinden 22
Petrovec 20
Zelenikovë 15
Sopishte 11
Çuçer Sandevë 10
Të huaj 9
4
Gjithsej 1717