Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 14/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 521 96 0 0 521 96
2 QSHP Shkup 21 1 0 0 21 1
3 Avicena (skrining) 163 31 0 0 163 31
4 Biotek (privat) 96 3 0 0 96 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 223 14 0 0 223 14
6 Sistina (privat) 160 12 0 0 160 12
7 ASHAM 159 26 0 0 159 26
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 38 14 0 0 38 14
10 KSIGJF 1 1 0 0 1 1
11 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1382 198 0 0 1382 198
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 80774 8530 4982 24 75792 8506
1 ISHP- Virusologjia 41676 4876 3226 22 38450 4854
2 QSHP Shkup 946 158 0 0 946 158
3 Avicena (skrining) 4961 645 0 0 4961 645
4 Biotek (privat) 6498 385 0 0 6498 385
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 10805 801 0 0 10805 801
6 Sistina (privat) 6725 402 0 0 6725 402
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7367 1039 1756 2 5611 1037
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
11 QSHP Manastir 789 122 0 0 789 122
12 KSIGJF 53 4 0 0 53 4
5 5 0 0 5 5
13 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 14.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 83 1 71 4035 653,3 158 25,6 3,9% 2073 1804
2 Kumanovë 12 880 616,7 44 30,8 5,0% 624 212
3 Dibër 1 154 554,9 5 18,0 3,2% 57 92
4 Shtip 21 7 484 918,9 10 19,0 2,1% 279 195
5 Prilep 2 2 304 318,9 22 23,1 7,2% 218 64
6 Tetovë 9 1 12 894 447,5 65 32,5 7,3% 543 286
7 Strugë 3 340 501,1 37 54,5 10,9% 137 166
8 Veles 2 1 205 309,4 13 19,6 6,3% 158 34
9 Manastir 11 1 84 82,4 2 2,0 2,4% 42 40
10 Ohër 3 230 409,9 6 10,7 2,6% 102 122
11 Kavadar 27 62,7 1 2,3 3,7% 7 19
12 Gostivar 10 250 208,7 16 13,4 6,4% 77 157
13 Gjevgjeli** 13 37,8 0 0,0 0,0% 10 3
14 Strumicë 24 25,3 1 1,1 4,2% 7 16
15 Kriva Pallankë 19 79,4 0 0,0 0,0% 11 8
16 Radovish 7 15 46,0 0 0,0 0,0% 4 11
17 Krushevë 12 125,9 2 21,0 16,7% 3 7
18 Koçan 1 1 78 162,6 3 6,3 3,8% 63 12
19 Probishtip 2 1 39 254,9 0 0,0 0,0% 15 24
20 Demir Hisar 3 11 131,3 0 0,0 0,0% 1 10
21 Makedonski Brod 9 80,4 0 0,0 0,0% 4 5
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 5 1
23 Berovë 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 4 20,6 0 0,0 0,0% 3 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 9 94,1 0 0,0 0,0% 8 1
28 Sveti Nikole 27 147 716,7 0 0,0 0,0% 13 134
29 Kërçovë 1 1 85 148,7 2 3,5 2,4% 12 71
30 Prespë 2 139 850,0 3 18,3 2,2% 63 73
31 Negotinë* 22 93,7 1 4,3 4,5% 18 3
Gjithsej 198 4 97 8530 410,6 393 18,9 4,6% 4565 3572

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit, një nga Dojrani

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj