Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 16/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 452 62 0 0 452 62
2 QSHP Shkup 16 1 0 0 16 1
3 Avicena (skrining) 238 40 0 0 238 40
4 Biotek (privat) 143 5 0 0 143 5
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 243 14 0 0 243 14
6 Sistina (privat) 169 6 0 0 169 6
7 ASHAM 155 24 0 0 155 24
8 Mjekësia ligjore 35 1 0 0 35 1
9 QSHP Manastir 55 7 0 0 55 7
10 KSIGJF 106 4 0 0 106 4
11 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1612 164 0 0 1612 164
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 83216 8786 4982 24 78234 8762
1 ISHP- Virusologjia 42426 4981 3226 22 39200 4959
2 QSHP Shkup 975 159 0 0 975 159
3 Avicena (skrining) 5339 699 0 0 5339 699
4 Biotek (privat) 6641 388 0 0 6641 388
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 11198 821 0 0 11198 821
6 Sistina (privat) 6996 420 0 0 6996 420
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7549 1072 1756 2 5793 1070
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 209 6 0 0 209 6
11 QSHP Manastir 844 129 0 0 844 129
12 KSIGJF 259 18 0 0 259 18
5 5 0 0 5 5
13 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 16.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 59 3 42 4141 670.4 163 26.4 3.9% 2141 1837
2 Kumanovë 12 894 626.5 44 30.8 4.9% 624 226
3 Dibër 18 172 619.7 5 18.0 2.9% 57 110
4 Shtip 17 7 510 968.2 10 19.0 2.0% 287 213
5 Prilep 1 306 321.0 23 24.1 7.5% 226 57
6 Tetovë 6 1 1 906 453.5 66 33.0 7.3% 545 295
7 Strugë 6 4 348 512.9 38 56.0 10.9% 141 169
8 Veles 1 205 309.4 13 19.6 6.3% 162 30
9 Manastir 1 85 83.4 2 2.0 2.4% 42 41
10 Ohër 6 229 408.1 7 12.5 3.1% 108 114
11 Kavadar 2 3 28 65.1 1 2.3 3.6% 10 17
12 Gostivar 9 272 227.1 18 15.0 6.6% 77 177
13 Gjevgjeli** 13 37.8 0 0.0 0.0% 10 3
14 Strumicë 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Kriva Pallankë 19 79.4 0 0.0 0.0% 11 8
16 Radovish 15 46.0 0 0.0 0.0% 4 11
17 Krushevë 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Koçan 80 166.8 3 6.3 3.8% 65 12
19 Probishtip 2 41 268.0 0 0.0 0.0% 15 26
20 Demir Hisar 1 12 143.2 0 0.0 0.0% 1 11
21 Makedonski Brod 9 80.4 0 0.0 0.0% 4 5
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 9 94.1 0 0.0 0.0% 4 5
28 Sveti Nikole 23 2 179 872.7 0 0.0 0.0% 15 164
29 Kërçovë 6 94 164.5 3 5.2 3.2% 12 79
30 Prespë 1 1 7 140 856.2 4 24.5 2.9% 70 66
31 Negotinë* 1 22 93.7 1 4.3 4.5% 19 2
Gjithsej 164 5 74 8786 422.9 406 19.5 4.6% 4676 3704

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit, një nga Dojrani

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 284
Gazi Babë 202
Aerodrom 171
Qendër 151
Karposh 146
Butel 139
Kisella Vodë 123
Saraj 116
Gjorçe Petrov 113
Studeniçan 109
Shuto Orizare 97
Haraçinë 32
Ilinden 21
Petrovec 20
Sopishte 13
Zelenikovë 12
Çuçer Sandevë 12
10
Të huaj 7
Gjithsej 1778