Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 17/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 570 79 0 0 570 79
2 QSHP Shkup 32 4 0 0 32 4
3 Avicena (skrining) 98 22 0 0 98 22
4 Biotek (privat) 150 9 0 0 150 9
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 152 17 0 0 152 17
6 Sistina (privat) 189 10 0 0 189 10
7 ASHAM 157 41 0 0 157 41
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1348 182 0 0 1348 182
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 47793 4664 4873 24 42920 4640
1 ISHP- Virusologjia 26541 2925 3117 22 23424 2903
2 QSHP Shkup 637 132 0 0 637 132
3 Avicena (skrining) 2363 295 0 0 2363 295
4 Biotek (privat) 3778 156 0 0 3778 156
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 6581 390 0 0 6581 390
6 Sistina (privat) 3128 147 0 0 3128 147
7 ASHAM 3974 536 1756 2 2218 534
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 36 2 0 0 36 2

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 17.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 107 2 22 2243 363,2 69 11,2 3,1% 667 1507
2 Kumanovë 14 2 668 468,2 33 23,1 4,9% 416 219
3 Dibër 1 62 223,4 4 14,4 6,5% 48 10
4 Shtip 4 1 254 482,2 3 5,7 1,2% 46 205
5 Prilep 1 229 240,2 19 19,9 8,3% 194 16
6 Tetovë 23 2 1 481 240,8 35 17,5 7,3% 149 297
7 Strugë 5 147 216,7 25 36,8 17,0% 54 68
8 Veles 2 156 235,4 11 16,6 7,1% 116 29
9 Manastir 2 1 37 36,3 2 2,0 5,4% 26 9
10 Ohër 6 90 160,4 2 3,6 2,2% 17 71
11 Kavadar 8 18,6 1 2,3 12,5% 4 3
12 Gostivar 4 78 65,1 6 5,0 7,7% 20 52
13 Gjevgjeli 8 23,3 0 0,0 0,0% 4 4
14 Strumicë 1 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Kriva Pallankë 10 41,8 0 0,0 0,0% 6 4
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Koçan 1 2 56 116,7 2 4,2 3,6% 31 23
19 Probishtip 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 1 3 23,1 0 0,0 0,0% 1 2
24 Vallandovë 5 42,2 0 0,0 0,0% 2 3
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Sveti Nikole 1 11 53,6 0 0,0 0,0% 2 9
29 Kërçovë 1 5 8,7 0 0,0 0,0% 3 2
30 Prespë 13 47 287,4 1 6,1 2,1% 0 46
31 Negotinë* 1 19 81,0 0 0,0 0,0% 9 10
Gjithsej 182 6 33 4664 224,5 216 10,4 4,6% 1836 2612

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

PDF-