Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 18/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 256 13 112 0 144 13
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 7 1 0 0 7 1
3 Avicena (skrining) 12 1 0 0 12 1
4 Biotek (privat) 36 0 0 0 36 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 61 3 0 0 61 3
6 Sistina (privat) 53 2 0 0 53 2
7 ASHAM 108 2 91 0 17 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 533 22 203 0 330 22
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 22255 1839 908 1 21347 1838
1 ISHP- Virusologjia 14605 1478 467 1 14138 1477
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 584 46 0 0 584 46
3 Avicena (skrining) 527 34 0 0 527 34
4 Biotek (privat) 1268 48 0 0 1268 48
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3843 168 0 0 3843 168
6 Sistina (privat) 672 29 0 0 672 29
7 ASHAM 756 36 441 0 315 36

 

 

   

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 18.5.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar(gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 8 1 16 636 103,0 22 3,6 3,5% 471 143
2 Kumanovë 10 416 291,5 21 14,7 5,0% 374 21
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 2 38 72,1 2 3,8 5,3% 32 4
5 Prilep 2 6 202 211,9 12 12,6 5,9% 131 59
6 Tetovë 3 1 15 150 75,1 13 6,5 8,7% 71 66
7 Strugë 1 71 104,6 15 22,1 21,1% 51 5
8 Veles 4 1 125 188,7 8 12,1 6,4% 64 53
9 Manastir 27 26,5 2 2,0 7,4% 17 8
10 Ohër 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 1 20 16,7 2 1,7 10,0% 15 3
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 2 2,1 0 0,0 0,0% 2 0
15 Kriva Pallankë 1 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 25 4
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 2 10,3 0 0,0 0,0% 2 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 9 38,3 0 0,0 0,0% 4 5
Gjithsej 22 2 50 1839 88,9 106 5,1 5,8% 1351 382

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë