Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 18/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 484 53 31 0 453 53
2 QSHP Shkup 39 7 0 0 39 7
3 Avicena (skrining) 105 12 0 0 105 12
4 Biotek (privat) 152 18 0 0 152 18
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 180 14 0 0 180 14
6 Sistina (privat) 104 11 0 0 104 11
7 ASHAM 151 40 0 0 151 40
8 Mjekësia ligjore 12 0 0 0 12 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1227 155 31 0 1196 155
Çerdhe Shtip 31
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 49020 4819 4904 24 44116 4795
1 ISHP- Virusologjia 27025 2978 3148 22 23877 2956
2 QSHP Shkup 676 139 0 0 676 139
3 Avicena (skrining) 2468 307 0 0 2468 307
4 Biotek (privat) 3930 174 0 0 3930 174
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 6761 404 0 0 6761 404
6 Sistina (privat) 3232 158 0 0 3232 158
7 ASHAM 4125 576 1756 2 2369 574
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 48 2 0 0 48 2

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 18.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 100 4 11 2342 379,2 73 11,8 3,1% 678 1591
2 Kumanovë 1 669 468,9 33 23,1 4,9% 416 220
3 Dibër 1 63 227,0 4 14,4 6,3% 48 11
4 Shtip 6 3 260 493,6 3 5,7 1,2% 49 208
5 Prilep 1 230 241,3 19 19,9 8,3% 194 17
6 Tetovë 19 2 11 501 250,8 37 18,5 7,4% 160 304
7 Strugë 2 149 219,6 25 36,8 16,8% 54 70
8 Veles 6 1 162 244,5 11 16,6 6,8% 117 34
9 Manastir 1 1 38 37,3 2 2,0 5,3% 27 9
10 Ohër 1 91 162,2 2 3,6 2,2% 17 72
11 Kavadar 1 9 20,9 1 2,3 11,1% 4 4
12 Gostivar 1 79 66,0 6 5,0 7,6% 20 53
13 Gjevgjeli 1 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Strumicë 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Kriva Pallankë 10 41,8 0 0,0 0,0% 6 4
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Koçan 13 69 143,8 2 4,2 2,9% 31 36
19 Probishtip 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 5 42,2 0 0,0 0,0% 2 3
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 1 5 52,3 0 0,0 0,0% 2 3
28 Sveti Nikole 1 12 58,5 0 0,0 0,0% 2 10
29 Kërçovë 5 8,7 0 0,0 0,0% 3 2
30 Prespë 48 293,5 1 6,1 2,1% 0 47
31 Negotinë* 2 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Gjithsej 156 6 29 4820 232,0 222 10,7 4,6% 1865 2733

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 352
Gazi Babë 128
Aerodrom 127
Qendër 123
Butel 117
Saraj 109
Кarposh 108
Kisella Vodë 82
Studeniçan 75
Gjorçe Petrov 63
Shuto Orizare 54
51
Haraçinë 44
Ilinden 24
Petrovec 12
Sopishte 11
Çuçer Sandevë 8
Të huaj 4
Gjithsej 1492

 

PDF-Të dhenat për COVID-19 për 18.6.2020