Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 02/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 768 90 0 0 768 90
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 98 8 0 0 98 8
4 Biotek (privat) 90 9 0 0 90 9
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 143 12 0 0 143 12
6 Sistina (privat) 108 12 0 0 108 12
7 ASHAM 180 27 0 0 180 27
8 Mjekësia ligjore 11 0 0 0 11 0
9 QSHP Manastir 56 7 0 0 56 7
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1454 165 0 0 1454 165
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 64837 6787 4982 24 59855 6764
1 ISHP- Virusologjia 34386 4011 3226 22 31160 3989
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3638 468 0 0 3638 468
4 Biotek (privat) 5330 278 0 0 5330 278
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8696 604 0 0 8696 605
6 Sistina (privat) 4985 293 0 0 4985 293
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 5868 838 1756 2 4112 836
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 124 3 0 0 124 3
11 QSHP Manastir 255 52 0 0 255 52
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 02.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 71 2 97 3280 531,0 126 20,4 3,8% 1171 1983
2 Kumanovë 15 2 784 549,5 40 28,0 5,1% 512 232
3 Dibër 1 103 371,1 4 14,4 3,9% 48 51
4 Shtip 10 11 365 693,0 7 13,3 1,9% 198 160
5 Prilep 5 274 287,5 20 21,0 7,3% 206 48
6 Tetovë 20 3 743 371,9 55 27,5 7,4% 282 406
7 Strugë 3 1 245 361,1 32 47,2 13,1% 66 147
8 Veles 1 2 189 285,3 13 19,6 6,9% 136 40
9 Manastir 3 2 57 55,9 2 2,0 3,5% 34 21
10 Ohër 10 190 338,6 5 8,9 2,6% 24 161
11 Kavadar 21 48,8 1 2,3 4,8% 5 15
12 Gostivar 14 143 119,4 12 10,0 8,4% 47 84
13 Gjevgjeli** 12 34,9 0 0,0 0,0% 7 5
14 Strumicë 1 16 16,9 1 1,1 6,3% 6 9
15 Kriva Pallankë 15 62,7 0 0,0 0,0% 6 9
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 7 73,5 1 10,5 14,3% 2 4
18 Koçan 1 73 152,2 3 6,3 4,1% 50 20
19 Probishtip 4 24 156,9 0 0,0 0,0% 9 15
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 1 6 53,6 0 0,0 0,0% 2 4
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 3 23,1 0 0,0 0,0% 2 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 34 165,8 0 0,0 0,0% 4 30
29 Kërçovë 2 40 70,0 1 1,7 2,5% 5 34
30 Prespë 5 11 116 709,4 3 18,3 2,6% 22 91
31 Negotinë* 1 1 21 89,5 1 4,3 4,8% 14 6
Gjithsej 165 7 128 6787 326,7 328 15,8 4,8% 2876 3583

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 424
Gazi Babë 193
Karposh 166
Butel 163
Aerodrom 153
Saraj 148
Qendër 143
Kisella Vodë 121
Studeniçan 113
Gjorçe Petrov 113
Shuto Orizare 90
Haraçinë 54
Ilinden 32
Çuçer Sandevë 19
Petrovec 15
Sopishte 14
10
Zelenikovë 6
Të huaj 2
Gjithsej 1979