Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 23/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 506 61 0 0 506 61
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 102 16 0 0 102 16
4 Biotek (privat) 108 6 0 0 108 6
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 205 21 0 0 205 21
6 Sistina (privat) 171 20 0 0 171 20
7 ASHAM 110 11 0 0 110 11
8 Mjekësia ligjore 6 0 0 0 6 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1208 135 0 0 1208 135
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 54456 5444 4981 24 49475 5420
1 ISHP- Virusologjia 29203 3285 3225 22 25978 3263
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 2821 361 0 0 2821 361
4 Biotek (privat) 4487 193 0 0 4487 193
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7495 476 0 0 7495 476
6 Sistina (privat) 3986 204 0 0 3986 204
7 ASHAM 4863 693 1756 2 3107 691
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 70 3 0 0 70 3

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 23.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 80 2 26 2667 431,8 93 15,1 3,5% 789 1785
2 Kumanovë 6 2 709 496,9 38 26,6 5,4% 417 254
3 Dibër 83 299,0 4 14,4 4,8% 48 31
4 Shtip 1 1 277 525,9 4 7,6 1,4% 87 186
5 Prilep 3 1 238 249,7 19 19,9 8,0% 200 19
6 Tetovë 24 2 6 582 291,3 42 21,0 7,2% 202 338
7 Strugë 1 182 268,2 26 38,3 14,3% 54 102
8 Veles 3 1 4 172 259,6 12 18,1 7,0% 128 32
9 Manastir 43 42,2 2 2,0 4,7% 27 14
10 Ohër 5 124 221,0 3 5,3 2,4% 17 104
11 Kavadar 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Gostivar 4 2 92 76,8 8 6,7 8,7% 31 53
13 Gjevgjeli 10 29,1 0 0,0 0,0% 4 6
14 Strumicë 1 13 13,7 1 1,1 7,7% 3 9
15 Kriva Pallankë 1 12 50,2 0 0,0 0,0% 6 6
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 1 1 62 129,2 2 4,2 3,2% 33 27
19 Probishtip 1 13 85,0 0 0,0 0,0% 4 9
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 1 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 17 82,9 0 0,0 0,0% 2 15
29 Kërçovë 1 1 10 17,5 1 1,7 10,0% 3 6
30 Prespë 4 73 446,4 1 6,1 1,4% 0 72
31 Negotinë* 1*** 20 85,2 0 0,0 0,0% 11 9
Gjithsej 136 8 43 5445 262,1 259 12,5 4,8% 2091 3095

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

***rasti i sotëm nga Negotina është konfirmuar në Serbi

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 413
Gazi Babë 149
Saraj 141
Butel 136
Aerodrom 135
Qendër 127
Кarposh 124
Kisella Vodë 101
Studeniçan 89
Gjorçe Petrov 83
Shuto Orizare 72
Haraçinë 49
Ilinden 33
Petrovec 16
Çuçer Sandevë 16
Sopishte 12
3
Të huaj 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 1704

 

 

PDF