Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 23/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 266 28 89 1 177 27
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 21 3 0 0 21 3
3 Avicena (skrining) 24 2 0 0 24 2
4 Biotek (privat) 44 1 0 0 44 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 5 0 0 0 5 0
6 Sistina (privat) 31 0 0 0 31 0
7 ASHAM 117 3 99 0 18 3
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 508 37 188 1 320 36
Kopshte në Veles 3
Kopshte në Koçan 3
Shtëpi të pleqve 1 (pozitiv)

 

Kopshte Kumanovë

 

82
Kopshte Shkup 99
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 25270 1978 2248 3 23022 1975
1 ISHP- Virusologjia 16278 1556 1336 2 14942 1554
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 702 66 0 0 702 66
3 Avicena (skrining) 666 48 0 0 666 48
4 Biotek (privat) 1466 53 0 0 1466 53
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4020 178 0 0 4020 178
6 Sistina (privat) 810 30 0 0 810 30
7 ASHAM 1328 47 912 1 416 46

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 23.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 12 2 713 115,4 25 4,0 3,5% 489 199
2 Kumanovë 8 433 303,5 21 14,7 4,8% 378 34
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 2 40 75,9 2 3,8 5,0% 33 5
5 Prilep 2 7 210 220,3 14 14,7 6,7% 148 48
6 Tetovë 7 172 86,1 15 7,5 8,7% 80 77
7 Strugë 4 75 110,5 15 22,1 20,0% 52 8
8 Veles 2 127 191,7 8 12,1 6,3% 76 43
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Ohër 2 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Gjithsej 37 0 11 1978 95,6 113 5,5 5,7% 1422 443

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë