Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 26/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 278 12 158 1 120 11
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 24 5 0 0 24 5
3 Avicena (skrining) 20 0 0 0 20 0
4 Biotek (privat) 48 2 0 0 48 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 79 3 0 0 79 3
6 Sistina (privat) 54 1 0 0 54 1
7 ASHAM 119 3 93 0 26 3
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 622 26 251 1 371 25
Kopshte në Veles 0
Kopshte në Koçan 2
Shtëpi të pleqve 1344

 

Kopshte Kumanovë

 

22
Kopshte Shkup 93
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 26463 2040 2680 3 23783 2037
1 ISHP- Virusologjia 17040 1603 1675 2 15365 1601
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 726 71 0 0 726 71
3 Avicena (skrining) 686 48 0 0 686 48
4 Biotek (privat) 1571 55 0 0 1571 55
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4108 181 0 0 4108 181
6 Sistina (privat) 878 31 0 0 878 31
7 ASHAM 1454 51 1005 1 449 50

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 26.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 14 1 11 747 120,9 27 4,4 3,6% 510 210
2 Kumanovë 2 4 438 307,0 21 14,7 4,8% 384 33
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 4 50 94,9 2 3,8 4,0% 33 15
5 Prilep 1 211 221,4 14 14,7 6,6% 150 47
6 Tetovë 2 1 179 89,6 16 8,0 8,9% 92 71
7 Strugë 1 1 77 113,5 16 23,6 20,8% 52 9
8 Veles 1 1 128 193,2 9 13,6 7,0% 79 40
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 15 8
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Negotinë* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Gjithsej 25 2 17 2039 98,5 118 5,7 5,8% 1470 451

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë