Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 28/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 199 13 0 0 199 13
2 QSHP Shkup 33 3 0 0 33 3
3 Avicena (skrining) 276 20 0 0 276 20
4 Biotek (privat) 184 11 0 0 184 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 184 6 0 0 184 6
6 Sistina (privat) 156 12 0 0 156 12
7 LAOR 37 3 0 0 37 3
8 ASHAM 184 34 0 0 184 34
9 Mjekësia ligjore 11 1 0 0 11 1
10 QSHP Manastir 59 6 0 0 59 6
11 KSIGJF 4 1 0 0 4 1
12 KGJA 25 2 0 0 25 2
13 SINLAB 20 0 0 0 20 0
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1372 112 0 0 1372 112
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 187080 17786 4982 24 182098 17762
1 ISHP- Virusologjia 78770 9604 3226 22 75544 9582
2 QSHP Shkup 2791 335 0 0 2791 335
3 Avicena (skrining) 18761 1358 0 0 18761 1358
4 Biotek (privat) 18476 887 0 0 18476 887
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 24439 1599 0 0 24439 1599
6 Sistina (privat) 19586 950 0 0 19586 950
7 Laor 1924 101 0 0 1924 101
8 ASHAM 13467 2120 1756 2 11711 2118
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 681 9 0 0 681 9
11 QSHP Manastir 4796 561 0 0 4796 561
12 KSIGJF 984 121 0 0 984 121
13 KGJA 1053 36 0 0 1053 36
14 SINLAB 590 17 0 0 590 17
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 46 3 42 6948 1124,9 264 42,7 3,8% 6001 683
2 Kumanovë 7 8 1755 1230,0 71 49,8 4,0% 1504 180
3 Dibër 285 1026,8 15 54,0 5,3% 227 43
4 Shtip 1 3 1252 2376,9 27 51,3 2,2% 1176 49
5 Prilep 2 8 673 706,1 39 40,9 5,8% 508 126
6 Tetovë 1 1 10 1426 713,8 89 44,6 6,2% 1178 159
7 Strugë 6 2 6 669 986,0 61 89,9 9,1% 559 49
8 Veles 4 4 323 487,5 15 22,6 4,6% 274 34
9 Manastir 7 3 303 297,3 8 7,8 2,6% 233 62
10 Ohër 4 10 426 759,2 20 35,6 4,7% 367 39
11 Kavadar 2 236 548,4 2 4,6 0,8% 187 47
12 Gostivar 3 13 931 777,3 51 42,6 5,5% 791 89
13 Gjevgjeli** 11 125 363,5 0 0,0 0,0% 85 40
14 Strumicë 11 1 4 242 255,5 13 13,7 5,4% 75 154
15 Kriva Pallankë 2 107 447,4 4 16,7 3,7% 78 25
16 Radovish 3 2 79 242,2 4 12,3 5,1% 59 16
17 Krushevë 2 20 209,9 2 21,0 10,0% 17 1
18 Koçan 4 4 353 735,9 8 16,7 2,3% 193 152
19 Probishtip 1 1 112 732,0 0 0,0 0,0% 92 20
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 2 93 830,6 5 44,7 5,4% 76 12
22 Pehçevë 1 44 881,2 0 0,0 0,0% 41 3
23 Berovë 1 3 103 792,1 2 15,4 1,9% 65 36
24 Vallandovë 1 1 32 270,0 0 0,0 0,0% 10 22
25 Vinicë 1 2 111 571,4 4 20,6 3,6% 79 28
26 Dellçevë 1 1 8 161 669,6 7 29,1 4,3% 76 78
27 Kratovë 1 25 261,3 0 0,0 0,0% 24 1
28 Sveti Nikole 4 3 347 1691,7 2 9,8 0,6% 306 39
29 Kërçovë 2 3 326 570,4 15 26,2 4,6% 274 37
30 Prespë 1 1 165 1009,1 5 30,6 3,0% 144 16
31 Negotinë* 53 225,8 2 8,5 3,8% 45 6
Gjithsej 112 8 159 17786 859,6 737 35,6 4,1% 14801 2248

*12 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,17 të Bogdancit

**** 35 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 102
Qendër 98
Karposh 88
Kisella Voda 84
Gazi Babë 79
Çair 57
Gjorçe Petrov 52
Ilinden 29
Butel 26
Shuto Orizare 17
Saraj 12
Të huaj 7
Haraçinë 7
Studeniçan 6
Petrovec 6
Çuçer Sandevë 5
Sopishte 3
3
Zelenikovë 2
Gjithsej 683