Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 30/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 345 50 0 0 345 50
2 QSHP Shkup 57 12 0 0 57 12
3 Avicena (skrining) 291 21 0 0 291 21
4 Biotek (privat) 173 21 0 0 173 21
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 124 10 0 0 124 10
6 Sistina (privat) 108 10 0 0 108 10
7 LAOR 23 4 0 0 23 4
8 ASHAM 141 28 0 0 141 28
9 Mjekësia ligjore 11 0 0 0 11 0
10 QSHP Manastir 49 4 0 0 49 4
11 KSIGJF 3 1 0 0 3 1
12 KGJA 13 0 0 0 13 0
13 SINLAB 12 1 0 0 12 1
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1350 162 0 0 1350 162
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 190127 18138 4982 24 185145 18114
1 ISHP- Virusologjia 79703 9756 3226 22 76477 9734
2 QSHP Shkup 2936 357 0 0 2936 357
3 Avicena (skrining) 19412 1400 0 0 19412 1400
4 Biotek (privat) 18807 925 0 0 18807 925
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 24673 1616 0 0 24673 1616
6 Sistina (privat) 19811 965 0 0 19811 965
7 Laor 2003 106 0 0 2003 106
8 ASHAM 13726 2163 1756 2 11970 2161
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 707 9 0 0 707 9
11 QSHP Manastir 4899 573 0 0 4899 573
12 KSIGJF 994 124 0 0 994 124
13 KGJA 1077 37 0 0 1077 37
14 SINLAB 617 19 0 0 617 19
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 75 3 24 7100 1149,5 267 43,2 3,8% 6058 775
2 Kumanovë 14 10 1777 1245,4 71 49,8 4,0% 1522 184
3 Dibër 1 287 1034,0 15 54,0 5,2% 240 32
4 Shtip 5 1 4 1262 2395,9 28 53,2 2,2% 1183 51
5 Prilep 5 11 689 722,8 40 42,0 5,8% 525 124
6 Tetovë 13 10 1455 728,4 89 44,6 6,1% 1217 149
7 Strugë 1 9 673 991,9 61 89,9 9,1% 570 42
8 Veles 2 1 330 498,1 16 24,1 4,8% 281 33
9 Manastir 5 1 314 308,1 8 7,8 2,5% 239 67
10 Ohër 2 9 430 766,4 20 35,6 4,7% 377 33
11 Kavadar 2 2 241 560,0 2 4,6 0,8% 197 42
12 Gostivar 3 936 781,5 51 42,6 5,4% 799 86
13 Gjevgjeli** 3 2 129 375,1 0 0,0 0,0% 88 41
14 Strumicë 10 3 261 275,6 13 13,7 5,0% 92 156
15 Kriva Pallankë 3 1 113 472,5 4 16,7 3,5% 81 28
16 Radovish 4 89 272,9 4 12,3 4,5% 60 25
17 Krushevë 20 209,9 2 21,0 10,0% 17 1
18 Koçan 12 13 375 781,7 8 16,7 2,1% 206 161
19 Probishtip 1 116 758,1 0 0,0 0,0% 93 23
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 93 830,6 5 44,7 5,4% 80 8
22 Pehçevë 44 881,2 0 0,0 0,0% 41 3
23 Berovë 2 104 799,8 2 15,4 1,9% 72 30
24 Vallandovë 1 2 36 303,8 0 0,0 0,0% 13 23
25 Vinicë 2 116 597,1 4 20,6 3,4% 84 28
26 Dellçevë 163 678,0 7 29,1 4,3% 76 80
27 Kratovë 25 261,3 0 0,0 0,0% 24 1
28 Sveti Nikole 1 2 353 1720,9 2 9,8 0,6% 308 43
29 Kërçovë 328 573,9 15 26,2 4,6% 279 34
30 Prespë 164 1002,9 5 30,6 3,0% 144 15
31 Negotinë* 54 230,1 2 8,5 3,7% 45 7
Gjithsej 162 4 109 18138 876,6 743 35,9 4,1% 15068 2327

*12 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,17 të Bogdancit

**** 35 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 123
Qendër 118
Karposh 99
Kisella Voda 96
Gazi Babë 88
Çair 56
Gjorçe Petrov 55
Ilinden 33
Butel 29
Shuto Orizare 17
Saraj 15
Të huaj 10
Studeniçan 8
7
Çuçer Sandevë 6
Haraçinë 5
Petrovec 5
Sopishte 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 775