Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 31/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 446 78 214 3 232 75
2 QSHP Shkup 53 2 0 0 53 2
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9 1 0 0 9 1
6 Sistina (privat) 117 7 0 0 117 7
7 ASHAM 102 1 98 0 4 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 727 89 312 3 415 86
 

 

 

 

Kopshte në Prilep

 

131
Shtëpi të pleqve 83/3
Kopshte Shkup 98

 

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 30302 2315 4035 9 26267 2306
1 ISHP- Virusologjia 18994 1812 2547 7 16447 1805
2 QSHP Shkup 134 17 0 0 134 17
3 Avicena (skrining) 820 62 0 0 820 62
4 Biotek (privat) 1958 57 0 0 1958 57
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4278 188 0 0 4278 188
6 Sistina (privat) 1361 43 0 0 1361 43
7 ASHAM 2002 55 1488 2 514 53
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 31.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 35 2 2 876 141,8 36 5,8 4,1% 542 298
2 Kumanovë 12 2 467 327,3 23 16,1 4,9% 389 55
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 27 103 195,5 2 3,8 1,9% 33 68
5 Prilep 1 12 212 222,4 14 14,7 6,6% 168 30
6 Tetovë 7 2 217 108,6 22 11,0 10,1% 112 83
7 Strugë 1 84 123,8 19 28,0 22,6% 52 13
8 Veles 3 130 196,2 10 15,1 7,7% 93 27
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 1 27 22,5 3 2,5 11,1% 17 7
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 1 4 4,2 0 0,0 0,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 4 37 77,1 2 4,2 5,4% 29 6
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Sveti Nikole 1 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Gjithsej 89 7 17 2315 111,4 140 6,7 6,0% 1569 606

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë