Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 04/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 604 100 16 0 588 100
2 QSHP Shkup 56 15 0 0 56 15
3 Avicena (skrining) 136 5 0 0 136 5
4 Biotek (privat) 119 7 0 0 119 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 155 19 0 0 155 19
6 Sistina (privat) 111 5 0 0 111 5
7 ASHAM 91 29 0 0 91 29
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1272 180 16 0 1256 180
 

 

 

 

Kopshte në Shtip          16
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte në Prilep 0
Kopshte  Manastir 0

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 34386 2790 4312 11 30074 2779
1 ISHP- Virusologjia 20696 2059 2655 9 18041 2050
2 QSHP Shkup 300 57 0 0 300 57
3 Avicena (skrining) 1150 87 0 0 1150 87
4 Biotek (privat) 2437 79 0 0 2437 79
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4837 247 0 0 4837 247
6 Sistina (privat) 1784 59 0 0 1784 59
7 ASHAM 2427 121 1657 2 770 119
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 04.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 109 1 6 1158 187,5 38 6,2 3,3% 568 552
2 Kumanovë 26 1 526 368,6 25 17,5 4,8% 391 110
3 Dibër 1 52 187,4 4 14,4 7,7% 47 1
4 Shtip 15 142 269,6 2 3,8 1,4% 36 104
5 Prilep 1 217 227,7 15 15,7 6,9% 171 31
6 Tetovë 12 257 128,7 25 12,5 9,7% 132 100
7 Strugë 1 91 134,1 20 29,5 22,0% 52 19
8 Veles 1 4 138 208,3 10 15,1 7,2% 100 28
9 Manastir 1 29 28,5 2 2,0 6,9% 24 3
10 Ohër 1 25 44,6 0 0,0 0,0% 17 8
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 8 41 34,2 3 2,5 7,3% 18 20
13 Gjevgjeli 2 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Strumicë 5 5,3 0 0,0 0,0% 2 3
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 41 85,5 2 4,2 4,9% 29 10
19 Probishtip 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 1 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 1 3 14,6 0 0,0 0,0% 0 3
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 1 14 59,7 0 0,0 0,0% 9 5
Gjithsej 180 2 11 2790 134,3 149 7,2 5,3% 1632 1009

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë