Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 06/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 853 91 0 0 853 91
2 QSHP Shkup 35 1 0 0 35 1
3 Avicena (skrining) 174 8 0 0 174 8
4 Biotek (privat) 282 9 0 0 282 9
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 181 3 0 0 181 3
6 Sistina (privat) 141 10 0 0 141 10
7 ASHAM 111 25 0 0 111 25
8 Mjekësia ligjore 14 0 0 0 14 0
9 QSHP Manastir 42 7 0 0 42 7
10 KSIGJF 6 1 0 0 6 1
11 KGJA 6 0 0 0 6 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1845 155 0 0 1845 155
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 111791 11554 4982 24 106809 11530
1 ISHP- Virusologjia 54733 6473 3226 22 51507 6451
2 QSHP Shkup 1452 185 0 0 1452 185
3 Avicena (skrining) 7992 892 0 0 7992 892
4 Biotek (privat) 9198 497 0 0 9198 497
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 15053 1103 0 0 15053 1103
6 Sistina (privat) 10085 567 0 0 10085 567
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9446 1396 1756 2 7690 1394
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 339 7 0 0 339 7
11 QSHP Manastir 1753 262 0 0 1753 262
12 KSIGJF 513 48 0 0 513 48
13 KGJA 342 12 0 0 342 12
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 06.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 51 1 40 5051 817.8 213 34.5 4.2% 3597 1241
2 Kumanovë 11 17 1125 788.4 56 39.2 5.0% 815 254
3 Dibër 2 210 756.6 7 25.2 3.3% 84 119
4 Shtip 13 1 22 923 1752.3 17 32.3 1.8% 535 371
5 Prilep 4 6 341 357.7 24 25.2 7.0% 272 45
6 Tetovë 10 1081 541.1 74 37.0 6.8% 811 196
7 Strugë 3 473 697.1 45 66.3 9.5% 238 190
8 Veles 2 227 342.6 13 19.6 5.7% 194 20
9 Manastir 1 2 154 151.1 6 5.9 3.9% 78 70
10 Ohër 6 294 524.0 9 16.0 3.1% 199 86
11 Kavadar 14 97 225.4 1 2.3 1.0% 21 75
12 Gostivar 22 5 535 446.7 26 21.7 4.9% 209 300
13 Gjevgjeli** 1 24 69.8 0 0.0 0.0% 11 13
14 Strumicë 39 41.2 3 3.2 7.7% 13 23
15 Kriva Pallankë 25 104.5 0 0.0 0.0% 14 11
16 Radovish 10 29 88.9 1 3.1 3.4% 22 6
17 Krushevë 1 16 167.9 2 21.0 12.5% 7 7
18 Koçan 108 225.1 4 8.3 3.7% 84 20
19 Probishtip 1 5 59 385.6 0 0.0 0.0% 42 17
20 Demir Hisar 4 1 40 477.5 1 11.9 2.5% 9 30
21 Makedonski Brod 5 3 47 419.8 1 8.9 2.1% 8 38
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Berovë 8 61.5 1 7.7 12.5% 3 4
24 Vallandovë 7 59.1 0 0.0 0.0% 6 1
25 Vinicë 2 28 144.1 0 0.0 0.0% 4 24
26 Dellçevë 5 20.8 1 4.2 20.0% 0 4
27 Kratovë 1 14 146.3 0 0.0 0.0% 10 4
28 Sveti Nikole 12 230 1121.3 0 0.0 0.0% 112 118
29 Kërçovë 3 182 318.4 9 15.7 4.9% 61 112
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 123 19
31 Negotinë* 2 30 127.8 1 4.3 3.3% 19 10
Gjithsej 155 2 127 11554 556.1 519 25.0 4.5% 7607 3428

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica