Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 08/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 381 47 0 0 381 47
2 QSHP Shkup 30 9 0 0 30 9
3 Avicena (skrining) 72 12 0 0 72 12
4 Biotek (privat) 163 3 0 0 163 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 101 6 0 0 101 6
6 Sistina (privat) 137 9 0 0 137 9
7 ASHAM 103 1 80 0 23 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 987 87 80 0 907 87
 

 

 

 

Kopshte në Shkup          80/0

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 38014 3239 4636 20 33378 3219
1 ISHP- Virusologjia 22620 2339 2899 18 19721 2321
2 QSHP Shkup 378 90 0 0 378 90
3 Avicena (skrining) 1428 122 0 0 1428 122
4 Biotek (privat) 2769 84 0 0 2769 84
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 5229 274 0 0 5229 274
6 Sistina (privat) 2109 81 0 0 2109 81
7 ASHAM 2726 168 1737 2 989 166
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 08.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 41 1 1373 222,3 40 6,5 2,9% 573 760
2 Kumanovë 12 1 568 398,1 27 18,9 4,8% 391 150
3 Dibër 53 191,0 4 14,4 7,5% 47 2
4 Shtip 16 223 423,4 2 3,8 0,9% 36 185
5 Prilep 2 218 228,7 17 17,8 7,8% 176 25
6 Tetovë 10 2 301 150,7 25 12,5 8,3% 141 135
7 Strugë 1 106 156,2 21 31,0 19,8% 52 33
8 Veles 144 217,3 10 15,1 6,9% 104 30
9 Manastir 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Ohër 2 37 65,9 0 0,0 0,0% 17 20
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 1 51 42,6 3 2,5 5,9% 19 29
13 Gjevgjeli 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Strumicë 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 53 110,5 2 4,2 3,8% 29 22
19 Probishtip 4 11 71,9 0 0,0 0,0% 2 9
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Gjithsej 87 1 5 3239 155,9 157 7,6 4,8% 1658 1424

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë