Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 22/07/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 478 49 0 0 478 49
2 QSHP Shkup 26 2 0 0 26 2
3 Avicena (skrining) 132 11 0 0 132 11
4 Biotek (privat) 131 12 0 0 131 12
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 184 14 0 0 184 14
6 Sistina (privat) 161 5 0 0 161 5
7 ASHAM 125 20 0 0 125 20
8 Mjekësia ligjore 10 0 0 0 10 0
9 QSHP Manastir 45 6 0 0 45 6
10 KSIGJF 7 4 0 0 7 4
11 KGJA 13 0 0 0 13 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1312 123 0 0 1312 123
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 91015 9669 4982 24 86033 9645
1 ISHP- Virusologjia 45395 5419 3226 22 42169 5397
2 QSHP Shkup 1088 167 0 0 1088 167
3 Avicena (skrining) 6156 784 0 0 6156 784
4 Biotek (privat) 7380 430 0 0 7380 430
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 12395 948 0 0 12395 948
6 Sistina (privat) 7892 461 0 0 7892 461
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8172 1177 1756 2 6416 1175
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 251 6 0 0 251 6
11 QSHP Manastir 1062 152 0 0 1062 152
12 KSIGJF 362 26 0 0 362 26
13 KGJA 81 5 0 0 81 5
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 22.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 54 1 23 4466 723.1 180 29.1 4.0% 2348 1938
2 Kumanovë 5     945 662.3 48 33.6 5.1% 640 257
3 Dibër 4 1 1 179 644.9 6 21.6 3.4% 59 114
4 Shtip 18   2 677 1285.3 11 20.9 1.6% 317 349
5 Prilep 1   6 314 329.4 23 24.1 7.3% 240 51
6 Tetovë 5   15 967 484.1 71 35.5 7.3% 609 287
7 Strugë 6     396 583.6 41 60.4 10.4% 166 189
8 Veles       209 315.4 13 19.6 6.2% 169 27
9 Manastir 2   7 98 96.2 2 2.0 2.0% 50 46
10 Ohër 3     255 454.5 7 12.5 2.7% 144 104
11 Kavadar       32 74.4 1 2.3 3.1% 13 18
12 Gostivar 16   6 337 281.4 21 17.5 6.2% 99 217
13 Gjevgjeli**       19 55.2 0 0.0 0.0% 11 8
14 Strumicë   1   31 32.7 3 3.2 9.7% 7 21
15 Kriva Pallankë       22 92.0 0 0.0 0.0% 14 8
16 Radovish       27 82.8 1 3.1 3.7% 4 22
17 Krushevë 1     15 157.4 2 21.0 13.3% 3 10
18 Koçan     2 90 187.6 3 6.3 3.3% 67 20
19 Probishtip     2 46 300.6 0 0.0 0.0% 19 27
20 Demir Hisar 1     20 238.7 0 0.0 0.0% 2 18
21 Makedonski Brod       10 89.3 0 0.0 0.0% 4 6
22 Pehçevë       6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Berovë       4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë       6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë       4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë       1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë       12 125.4 0 0.0 0.0% 5 7
28 Sveti Nikole 2     207 1009.2 0 0.0 0.0% 15 192
29 Kërçovë 4   5 109 190.7 5 8.7 4.6% 19 85
30 Prespë 1   5 142 868.4 4 24.5 2.8% 85 53
31 Negotinë*       23 98.0 1 4.3 4.3% 19 3
Gjithsej 123 3 74 9669 465.4 445 21.4 4.6% 5145 4079

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**6 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 280
Gazi Babë 206
Aerodrom 204
Karposh 171
Kisella Vodë 169
Qendër 165
Butel 141
Gjorçe Petrov 125
Saraj 114
Shuto Orizare 108
Studeniçan 107
Haraçinë 34
Ilinden 25
Petrovec 2
Sopishte 20
15
Zelenikovë 13
Çuçer Sandevë 11
Të huaj 7
Gjithsej 1938