Ju informojmë se trajnimet e reja për COVID 19 mund t’i gjeni në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe dhe janë të akredituara nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

Tranime të reja për COVID 19 të pëprgatitura në kuadër të projektit të OBSH-së.PDF

 

Trajnimi nr. 1: Veprimet me të sëmurët me COVID 19 në kushte klinike – elemente të përgjithshme (https://obuki.zdravstvo.gov.mk)

 

Trajnimi 2: Masat standarde të kujdesit: Higjiena e duarve (https://obuki.zdravstvo.gov.mk)

 

Trajnimi 3: Ruajtja e sigurisë në institucionet për kujdes afatgjatë gjatë pandemisë me COVID 19 (https://obuki.zdravstvo.gov.mk)

 

Për të pasur qasje në trajnimet në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe duhet të lajmëroheni përmes platformës të Ministrisë së shëndetësisë: https://obuki.zdravstvo.gov.mk.

 

Bëhet fjalë për trajnime të akredituara  nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndrësa pas përfundimit të trajnimit pjesëmarrësit do mund ta marrin çertifikatën e tyre nga trajnimi nga vetë platforma https://obuki.zdravstvo.gov.mk.

 

Trajnimet janë të përkthyera si pjesë e projektit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me titull: „Mbështetje për shëndetin publik dhe shërbimet shëndetësore gjastë valës së dytë të
COVID 19 në Maqedoninë e Veriut”, të financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe me mbështetje të Ambasadës britanike.

 

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e bashkëngjitur.

 

Do ju jemi falënderues nëse këto informacione i ndani me studentët e mjekësisë që ndjekin vitet e fundit të studimeve.

 

Me respekt,

 

Organizata Botërore e Shëndetësisë