Tema: Do e presim virusin Korona që në hyrje në Maqedoni

Burimi: Sllobodna TV, 29 janar 2020

Prim. Dr. Zharko Karaxhovski, ISHP