Qëllimi kryesor i fushatës:

• Të nxisë autoritetet kompetente të përmirësojnë sigurinë e ushqimit, përmes bashkëpunimit intersektorial dhe me organizimin e fushatave për ngritjen e vetëdijes publike

•  Të nxisë konsumatorët të sigurojnë ushqim të sigurt në shtëpitë e tyre ose në tryezën e tyre (të parashtrojnë pyetje, të lexojnë etiketat e ushqimeve, të ndjekin këshillat për higjienë të ushqimit)