Tema: Sitel në Laboratorët e ISHP – si zbulohet koronavirusi i rrezikshëm

Burimi: Televizioni Sitel 5 shkurt 2020

Doc. D-r. Gollubinka Boshevska