Tema: Udhëtarët nga stambolli dhe Dubai do të skenohen me kamera termale

Burimi: TV21 OFFICIAL, 26 janar 2020

Prim. Dr. Zharko Karaxhovski, ISHP