Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 14.09-20.09.2020

Janë testuar gjithsej 9.661 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 951, nga 29 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=261; 27,4%), ndërsa incidencë më e lartë javore në Koçan – 154,3/100.000 (Кartogrami 1).

 

 

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 14.09-20.09.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 261 7
Kumanovë 92 4
Tetovë 76 3
Koçan 74 2
Strumicë 72 6
Prilep 56 3
Gostivar 51 4
Shtip 27 3
Manastir 27 2
Kërçovë 21 1
Veles 21 1
Strugë 20 5
Radovish 19
Gjevgjeli 18
Dellçevë* 19 3
Kavadar 13
Kriva Pallankë 13 1
Berovë 11
Ohër 11
Dibër 8 1
Probishtip 7
Sveti Nikole 7 1
Prespë 7
Makedonski Brod 7
Vallandovë 6
Vinicë 4 1
Krushevë 2  
Demir Hisar 1  
Gjithsej 951 48

* 3 raste nga Makedonska Kamenica

 

 

 

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19, 14.09-20.09.2020, RMV

map1

 

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet (n=213, 22,4%). Numër i madh i të prekurve është regjistruar edhe tek grupmosha nga 50-59 (n=176; 18,5%), 30-39 (n=173; 18,2%), 40-49 (n=149; 15,7%) dhe 20-29 (n=147; 15,5%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=37; 3,9%) dhe 10-19 vjet (n=56; 5,9%).

 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 446 (46,9%) femra dhe 505 (53,1%) meshkuj.

80 (8,4%) janë shtruar në spital, ndërsa tek 268 (28,2%) persona janë regjistruar komorbiditete.

Nga numri i përgjithshëm i rasteve të reja, 313 (32,9%) kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar. 33 persona kanë pasur histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar konsiderohen 636 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak.

Janë raportuar 48 raste të vdekjes nga 17 qytete (Tabela 1), një rritje kjo prej 77,8% krahasuar me javën e kaluar. Sa i përket moshës, 32 persona kanë qenë në moshë mbi  60 vjet, 8 në moshë nga 50-59, 4 nga 40-49 vjet, 3 nga 20-29 dhe një rast nga 30-39 vjet.  Prej tyre 42 kanë qenë të shtruar në spital. Komorbiditete janë regjistruar tek 35 nga personat e vdekur.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 20.09.2020, janë regjistruar gjithsej 16.779 raste me COVID-19 (I=810,9/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Tetovë dhe Shtip, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Shtip, Dibër, Kumanovë, Makedonski Brod, Tetovë, Shkup dhe Gostivar. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 16.779 810,9 701 33,9 4,2%
Shkup 6584 1066.0 257 41.6 3.9%
Kumanovë 1698 1190.0 68 47.7 4.0%
Tetovë 1381 691.3 84 42.1 6.1%
Shtip 1232 2339.0 27 51.3 2.2%
Gostivar 907 757.3 48 40.1 5.3%
Strugë 647 953.6 58 85.5 9.0%
Prilep 618 648.4 37 38.8 6.0%
Ohër 405 721.8 18 32.1 4.4%
Sveti Nikole 316 1540.6 2 9.8 0.6%
Kërçovë 311 544.2 15 26.2 4.8%
Veles 309 466.4 15 22.6 4.9%
Dibër 276 994.4 14 50.4 5.1%
Manastir 272 266.9 8 7.8 2.9%
Koçan 264 550.3 6 12.5 2.3%
Kavadar 215 499.6 2 4.6 0.9%
Strumicë 175 184.8 10 10.6 5.7%
Prespë 160 978.5 5 30.6 3.1%
Dellçevë*** 145 603.1 6 25.0 4.1%
Gjevgjeli** 107 311.1 0 0.0 0.0%
Probishtip 104 679.7 0 0.0 0.0%
Vinicë 98 504.5 3 15.4 3.1%
Kriva Pallankë 96 401.4 3 12.5 3.1%
Makedonski Brod 91 812.7 5 44.7 5.5%
Berovë 84 646.0 2 15.4 2.4%
Radovish 71 217.7 2 6.1 2.8%
Demir Hisar 61 728.2 2 23.9 3.3%
Negotinë* 49 208.8 2 8.5 4.1%
Pehçevë 42 841.2 0 0.0 0.0%
Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0%
Krushevë 20 209.9 2 21.0 10.0%
Vallandovë 17 143.4 0 0.0 0.0%

*11 persona janë nga Demir Kapija  **8 persona janë nga Dojrani, 14 nga Bogdanci, 12 shtetas të huaj ***30 persona janë nga Makedonska Kamenica

Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Shtip  me 2.339,0 në 100 000 banorë, Sveti Nikole (1.540,6/100.000), Kumanovë (1.190,0/100.000) dhe Shkup (1.066,0/100.000) , përderisa incidencë me mbi 500 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Dibër, Prespë, Strugë, Pehçevë, Makedonski Brod, Gostivar, Demir Hisar, Ohër, Tetovë, Probishtip, Prilep, Berovë, Dellçevë, Koçan, Kërçovë dhe Vinicë (Tabela 2, Kartogrami 2).

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

map2

 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 8.524 meshkuj dhe 8.255 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 822,4/100.000, ndërsa tek femrat 799,4/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 99 vjet (mediana – 44,2 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet 3.714 (22,1%) I= 969,0/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 1121,4/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=3.118) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 256,5 dhe 324,1 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 587 dhe 811 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

 

g1

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës,(n=16.779)

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

g2

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=16.779)

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.074) (Grafiku 3).

 

g3

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=16.779)

 

19,1% (n=3.206) e rasteve kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët në trajtim shtëpiak.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  326 persona të hospitalizur, nga të cilët 84 janë në terapi me oksigjen dhe 12 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (65,6%), plogështi (42,9%), kollë (38,6%), dhimbje të kokës (15,4%), dhimbje në fytо (14,9%), ethe (11,5%), humbje e ndjesisë për shije/aromë (11,7%) dhe vështirësi në frymëmyrrje (10,7%).

Tek 4.321 ose 25,8%  e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

148 (0,9%) raste janë gra shtatzëna, nga të cilat 40 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 63 kanë qenë pa simptoma.

Tek 5.032 (30,0%) e rasteve janë regjistruar komorbiditete, 3.482 sëmundje kardiovaskulare, 1.377 diabet, 720 me sëmundje të mushkërive dhe 917 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.893 (59,0%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

926 (5,5%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 701 raste të vdekjes (Lt = 4,2%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=507) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 132,3/100.000 banorë. Janë regjistruar 440 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 261 raste të vdekjes tek femrat.

561 (80,0%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=423), diabet (n=199) dhe sëmundje të mushkërive (n=102).

Janë regjistruar edhe 6 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 3  gra shtatzëna.

49 (6,7%) persona kanë ndërruar jetë në shtepi, ndërsa 652 (93,0%) në spital.

 

g4

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=701)

 

423 (2,5%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 20.09.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 6.921 (41,2%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 176.010 materiale,  16.779 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 85.066 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=176.017)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 176.017 16.779 4.982 24 171.035 16.755
ISHP Virusologjia 75.807 9.188 3.226 22 72.581 9.166
QSHP Shkup 2.416 283 0 0 2.416 283
Avicena 16.473 1.233 0 0 16.473 1.233
Biotek 17.364 830 0 0 17.364 830
Klinika Zhan Mitrev 23.285 1.542 0 0 23.285 1.542
Sistina 18.455 873 0 0 18.455 873
LAOR 1.581 89 0 0 1.581 89
ASHAM 12.684 1.978 1.756 2 10.928 1.976
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 610 7 0 0 610 7
QSHP Manastir 4.397 518 0 0 4.397 518
KSIGJF 957 117 0 0 957 117
KGJA 915 29 0 0 915 29

*7 janë konfirmuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 2.129 (12,7%) janë raste aktive, 13.949 (83,1%) persona janë të shëruar (Tabela 4)(Grafiku 5).

Nga këto 2.112 (15,9%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 11.736 (84,1%) në trajtim shtëpiak.

 

g5

 

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020  (n=16.779)

 

 

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=16.779)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 584 5.744 257 6.585
Kumanovë 206 1.423 68 1.697
Tetovë 173 1.124 84 1.381
Shtip 63 1.142 27 1.232
Gostivar 110 749 48 907
Strugë 62 527 58 647
Prilep 131 450 37 618
Ohër 47 340 18 405
Sveti Nikole 19 295 2 316
Kërçovë 38 258 15 311
Veles 36 258 15 309
Dibër 36 226 14 276
Manastir 64 200 8 272
Koçan 104 154 6 264
Kavadar 33 180 2 215
Strumicë 106 59 10 175
Prespë 13 142 5 160
Dellçevë 65 44 6 115
Probishtip 22 82 104
Vinicë 24 71 3 98
Kriva Pallankë 31 62 3 96
Makedonski Brod 12 74 5 91
Gjevgjeli 54 31 85
Berovë 26 56 2 84
Radovish 23 46 2 71
Demir Hisar 2 57 2 61
Pehçevë 11 31 42
Negotinë 2 34 2 38
Makedonska Kamenica 11 19 30
Kratovë 4 20 24
Krushevë 3 15 2 20
Vallandovë 8 9 17
Bogdanci 5 9 14
Demir Kapija 11 11
Dojran 1 7 8
GJITHSEJ 2.129 13.949 701 16.779

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Koçani dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Prilepi, Strumica, Gostivari dhe Tetova janë në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

Në tabelën 5 është prezantuar pasqyra momentale e rasteve aktive sipas komunave .

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup, Kumanovë dhe Koçan (n=893)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 583 Kumanovë 206
Shkup 86 Kumanovë 200
Aerodrom 78 Likovë 5
Qendër 74 Nagoriçan i vjetër 1
Gazi Babë 70 Koçan 104
Karposh 64 Koçan 95
Çair 52 Çeshinovë-Obleshevë 9
Kisella Voda 37
Gjorçe Petrov 33
Butel 17
Shuto Orizare 16
Saraj 15
 Ilinden 11
Studeniçan 9
Haraçinë 6
Të huaj 6
Petrovec 3
Sopishte 3
Çuçer Sandevë 2
Zelenikovë 1

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 20.09.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 30.675.675

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global – 954.417

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 15.466.584
  • Raste të vdekjes – 837
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 6.462
  • Raste të vdekjes – 700
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 5.853
  • Raste të vdekjes – 802
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 215.733
  • Raste të vdekjes – 641
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 1.397
  • Raste të vdekjes – 757
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 905
  • Raste të vdekjes – 12.667

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 21.09.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik